گای فینلی

/

هر کاری از ما سر بزند که بخواهیم خودمان را در چشمِ دیگری نیرومند نشان دهیم، به‌راستی، از دیدگاه آن فرد، ناتوانی به شمار می‌آید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.