گــوتــه

/

به‌زودی روزگارِ انتقاد و عیب‌جویی به پایان می‌رسد و به‌وسیلۀ پیشرفت تمدن، آزادی اندیشه به تمامِ معنی در جهان حکم‌فرما می‌شود و همه‌کس می‌تواند به دل‌خواهِ خود راجع به فلسفۀ وجود بیــندیشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.