گوته

۲۵ حوت ۱۳۹۳

طبیعت همانند بیماریِ جسمانی در برابر ضعفِ اخلاقی واکنش نشان می‌دهد. زمانی که بر دامنۀ خطر افزوده می‌شود، به همان نسبت بر میزانِ شهامتِ فرد نیز افزوده می‌گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.