گوته

/

هر شک و تردیدی تأخیرهای خاصِ خود را به همراه دارد و ایام، با افسوس بر روزهای از دست رفته می‌گذرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.