اتحاد جدید انتخاباتی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

/

سر انجام اتحاد انتخاباتی افغانستان با حضور چندین حزب، ایتلاف سیاسی و شخصیت‌های مستقل شکل گرفت و توانست حرکت جدیدی را در فضای سیاسی کشور به‌راه اندازد.
این ایتلاف با آن‌که پس از ماه‌ها رایزنی و مشوره و با پشت سر گذراندن چندین آزمون شکل گرفت؛ اما به نظر می‌رسد که هنوز هم با دشواری‌های متعددی مواجه است.
اگر چه جریان‌هایی‌که در این اتحاد گردهم آمده‌اند، از توانایی قابل توجهی برخوردار اند، اما به نظر می‌رسد که تلاش‌ها برای ضعیف جلوه‌دادن این اتحاد انتخاباتی از جانب دستگاه‌های حکومتی و برخی چهره‌های سیاسی، به‌راه انداخته شده است.
با توجه به تجربه‌یی‌که از انتخابات گذشته وجود دارد، به نظر می‌رسد که این اتحاد در صورتی که هم‌چنان ادامه یابد و برخی جریان‌های دیگر هم با آن هم‌سو شود، با داشتن یک برنامه و آجندای منظم سیاسی بتواند وارد کارزارهای انتخاباتی گردد، بدون شک برندۀ میدان خواهد بود. این حرکت هم‌اکنون، حکومت و برخی چهره‌های سیاسی را دچار تشویش و شوک کرده است.
اما این خوش‌بینی با آزمون‌ها و چالش‌هایی نیز مواجه است؛ از جمله این‌که دست‌هایی فعال اند تا بتوانند این اتحاد را متلاشی کنند و با واردکردن چهره‌های به‌خصوصی در این اتحاد، زمینۀ خارج کردن برخی از جناح‌ها را مساعد سازند.
حرکت اتحاد انتخاباتی باید بر محور یک برنامۀ واحد سیاسی صورت گیرد.
چنان‌که در گذشته هم گفتیم اگر قرار است که یک حرکت کلان سیاسی به اشتراک جریان‌های سیاسی شکل بگیرد، باید در محور یک برنامۀ عملی و آجندای ملی باشد؛ برنامه‌یی‌که زمینۀ نجات کشور از بحران را فراهم کند؛ شعاری که بنیان‌گذاران این اتحاد بر آن تکیه می‌کنند.
داشتن برنامۀ ملی یا آجندای ملی، برای این ایتلاف یگانه راهی است که می‌تواند جریان‌های مختلف سیاسی را روی یک میکانیسم واحد و برنامۀ مشخص گردهم آورده، و بقای حضور‌‎شان در این اتحاد را تضمین کند.
زیرا اگر این اتحاد نتواند برنامۀ قابل قبول برای همه اضلاع مشترکش را به‌وجود آوَرد، به آسانی می‌تواند زمینۀ از هم‌پاشی‌اش مساعد گردد. جریان‌های شریک در این اتحاد باید خودشان را ملزم به تطبیق یک برنامۀ مشخص سیاسی بدانند، تا ریشۀ بقای این اتحاد را محکم‌تر ساخته و احتمال فروپاشی آن را کمتر سازند.
از جانب دیگر، نباید هیچ شخصیت و یا حزب و گروه تاثیرگذار از این اتحاد بیرون بماند، همان‌طوری که اتحاد اعضای ایتلاف انتخاباتی گفته‌‌اند که دروازه‌های جریان خویش را به روی همه جریان‌های سیاسی باز می‌گذارند.
نکتۀ قابل توجه دیگر در این اتحاد معرفی یک نامزد مشخص است. به نظر می‌رسد که این مرحله سخت‌ترین مرحلۀ کار این اتحاد است و باید اعضای این اتحاد بتوانند با درک درست فضای سیاسی کشور، چهرۀ اصلح و خوش‌نام‌تری را به عنوان نامزد این جریان معرفی کنند، که کاری‌ست مستلزم دقت بیشتر.
اعضای این اتحاد باید بدانند که هم‌اکنون تلاش‌های زیادی از جانب حکومت و برخی چهره‌های هم‌سو با حکومت جریان دارد تا در برابر این اتحاد یک حرکت دیگر را سامان دهند که بدون شک می‌تواند گام خوبی در فضای سیاسی کشور باشد؛ اما نمی‌تواند تأثیری بر این اتحاد انتخاباتی هم نگذارد.
بنابراین، از هم اکنون خوب است که اتحاد انتخاباتی افغانستان گام‌های بعدی را بهتر از آن‌چه تا اکنون گذاشته، سنجیده‌شده، عملی و با برنامه بردارد؛ تأکید می‌کنیم تا زمانی‌که این اتحاد برنامه‎ها و عمل‌کردهایش را در محور یک راهبرد ملی تنظیم نکند، نمی‌تواند آن‌گونه که باید، به نتایج دل‌خواهش دست یابد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.