اجندای ملی و مبارک‌فالِ دیروز

گزارشگر:9 دلو 1392 ۸ دلو ۱۳۹۲

سرانجام، روز گذشته نشستِ بزرگِ اجندای ملی با حضورداشتِ نامزدانِ ریاست‌جمهوری و نیز با شرکتِ جمع کثیری از بزرگان، سیاست‌مداران و نخبه‌گانِ کشور برگزار گردید و صفحۀ نوینی در تاریخ سیاسی جامعۀ افغانستان گشوده شد.
در نشستِ بزرگ اجندای ملی که در پایتخت برگزار گردید، نامزدانِ ریاست‌جمهوری ضمنِ قدردانی از ابتکار بنیان‌گذارانِ طرح اجندای ملی، حمایتِ قاطع‌شان را از این طرح و برنامه اعلام کردند و خاطرنشان ساختند که باید از ناکامی‌های گذشته عبرت گرفت و برای نجات افغانستان از بحران، از برنامه‌های مدونِ ملی استقبال کرد.
یکی از سرفصل‌های عمدۀ طرح اجندای ملی، ایجاد دولت وحدت ملی بوده است و اکنون با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌توان نقطۀ آغازِ این مأمول را عملاً گذاشت. خوشبختانه کنفرانس اجندای ملی به عنوان خانۀ گفت‌وگوی تمام افغانستانی‌ها توانسته است با برنامه و استدلال‌های روشن و مدونِ خود، ضرورتِ تشکیلِ دولتِ وحدت ملی را به عنوان اصلی‌ترین راهکارِ نجات و ترقی کشور، به همه‌گان تفهیم کند. از این‌رو گرداننده‌گان طرح اجندای ملی، پیشنهاد تشکیل دولت وحدتِ ملی را از برآیند انتخابات، به همۀ نامزدان ریاست‌جمهوری ارایه کردند و نامزدان ریاست‌جمهوری نیز رسماً پرداختن به این ضرورتِ بنیادین را بر اساس طرح اجندای ملی پذیرفتند.
مردم افغانستان سالیان سال، طعمِ زهرآگینِ دولت‌های قومی، حزبی، ایدیولوژیک و بالاخره تمامیت‌خواه و انحصارطلب را چشیده‌اند و دیگر نمی‌خواهند به این دورِ باطل ادامه دهند. اکنون زمانِ عبرت‌آموزی از گذشته و جبرانِ انبوهِ ناکامی‌هاست. ناکامی‌های گذشته با تمام تلخی و تباهی‌شان، شعور و درایتِ سیاسی مردم را بالا برده و ضریب دقت و حساسیتِ آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی‌شان افزایش داده است. دیگر نمی‌توان مردم را با شعارهای پُرطمطراق و پوشالی به خود جذب کرد، آن‌ها برنامۀ مدون و عملِ صادقانه می‌خواهند و به چیزی کمتر از این قانع نیستند. طرح اجندای ملی دقیقاً از دلِ چنین وضعیتی بیرون آمده و ظرفیتِ پاسخ‌گویی به تمام نیازهای اساسی جامعه را دارد.
نشستِ روز گذشتۀ کنفرانسِ اجندای ملی با آن شور و حرارتی که برگزار شد، این امیــدواری را در دل‌ها زنده کرد که هنوز هم فرصت باقی‌ست تا افغانستان را از بحران‌های جاری نجات داد. در این نشست، همۀ سیاست‌مدارانِ اشتراک‌کننده و همۀ نامزدان ریاست‌جمهوری، متفقاً به ناکامی‌ها و اشتباهاتِ گذشته اذعان کردند و تأکید ورزیدند که از این‌پس باید نگاه‌مان به افغانستان را تغییر دهیم و همه‌گی از محورهای فرسودۀ قومی و تباری بیرون آییـم و ملی‌وبرنامه‌محور بیاندیشیم و عمل کنیــم.
استقبال پرشور و رسمیِ سیاست‌مردانِ کشور از کلیتِ طرح اجندای ملی و نیز تشکیل دولت وحدتِ ملی از برآیند انتخابات در نشستِ روز گذشته، گامی مهم و ارزنده در راستای رهایی افغانستان از بحران به‌حساب می‌آید. هرچند این استقبال و اعلام حمایت قاطع، نقطۀ آغازین و عزیمتِ کنفرانس اجندای ملی‌ست و هنوز گام‌های عملی و بسیارِ دیگری تا تحققِ اهداف بزرگِ ملیِ آن باقی مانده؛ اما می‌توان نشستِ دیروز را به فال نیک گرفت و به آینده امیدوار شد و قدم‌های بعدی برای نجاتِ کشور را استوارتر برداشت.
در نشستِ روز گذشتۀ کنفرانس اجندای ملی، تفاهم‌نامۀ نامزدان ریاست‌جمهوری بر سرِ طرح اجنــدای ملی نیز امضا شد. بر مبنای این تفاهم‌نامه، نامزدان ریاست‌جمهوری ضمن قبول و حمایتِ طرح اجندای ملی، متعهد شده‌اند که در صورت پیـروزی، تشکیل دولت وحدت ملی از برآیند انتخابات را بر اساس طرح اجندای ملی، عملی سازند. انتظار می‌رود که آحاد مردم افغانستان به‌ویژه نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، این حرکتِ آغازشده را تا منزل نهایی، پی‌گیری و همراهی کنند و در این راستا تمام توش‌وتوانِ خویش را به کار بنـدند و از دشواری‌های مسیر راه نهراسند. بدون شک هرگونه سستیِ اراده و بی‌وفاییِ احتمالی، می‌تواند بهترین برنامه‌ها و صادقانه‌ترین اندیشه‌ها را با شکست مواجه سازد. پس باید اراده‌های آهنین‌ را با صداقتِ طرح اجندای ملی همراه ساخت و تجربۀ شیرینِ این همراهی و هم‌نفسی را برای نسل‌های بعد به ارمغان گذاشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.