از ابزاری ساختن نهادهای امنیتی خودداری شود

گزارشگر:یک شنبه 20 حوت 1396 ۱۹ حوت ۱۳۹۶

محمد اشرف غنی، رییس دولت وحدت ملی گفته است که شماری از مقام‌ها گزارش‌های استخباراتی ریاست امنیت ملی این کشور را جدی نمی‌گیرند. او گفته است که امنیت ملی بار بار وظیفه ملی خود را اجرا کرده اما بعضی دفعات دوستان به اندازه‌یی مصروف بودند که اهمیت کشف را درک نکردند. آقای غنی در ادامه سخنانش بر تغییر یافتن شیوه جنگ تاکید کرده و بر اهمیت فعالیت بخش کشفی تاکید کرده است. او گفته است که باید این بخش ریاست امنیت ملی باید بیشتر از پیش تقویت شود «اما لازم است که مقام‌ها نیز گزارش‌های آنها را جدی بگیرند و بر اساس آن اقدام کنند».
آقای غنی در حالی به تقویت نهادهای کشفی در ادارۀ امنیت ملی کشور تاکید می‌کند که بارها انتقادها از ضعف و ناتوانی ادارات کشفی کشور صورت گرفته است. یکی از دلایل موفقیت دشمن در انجام حمله های انتحاری و نیز رسیدن به آدرس‌های هدفمند و شکل دادن نبردهای چندین ساعته در مکان های مهم در این است که نهادهای کشفی کشور نمی‌توانند از قبل حمله‌های دشمن را شناسایی کشف و خنثی کنند یا از آن اطلاع داشته باشند.
اما حالا که آقای غنی قطعات خاصی را در چوکات امنیت ملی کشور ایجاد کرده است، می‌تواند گامی در راستای تقویت نیروی امنیت ملی کشور باشد؛ اما مهم است که براستی این قوت‌ها نه به عنوان ابزارهای سیاسی به نفع شخص و گروه خاص که باید به عنوان یک قوت برای افغانستان و امنیت ملی آن به کار گرفته شود. همچنان توجه برای تقویت نهادهای کشفی در امنیت ملی کشور نیز از نیازهای اساسی است که اگر این بخش‌ها تقویت شوند و فعال گردند، ممکن است که تعداد حملات دشمن قبل از اجرای آن به کلی خنثا گردد.
نکتۀ مهمی که در سخنان دیروز آقای غنی وجود داشته و مورد توجه برخی رسانه‌ها قرارگرفته است این است که آقای غنی می‌گوید متأسفانه برخی از مقام‌ها گزارش‌های استخباراتی امنیت ملی را جدی نمی‌گیرند. این سخن آقای عنی به معنای آن است که برخی از حمله‌هایی که بر جان مقام‌ها صورت می‌گیرد و یا به برخی آدرس‌ها شکل می‌گیرد، از قبل نشانی شده و نهادهای کشفی در مورد آن به مقام‌ها اطلاع داده‌اند اما این مقام‌ها هستند که چنین اخبار و اطلاعاتی را جدی نگرفته‌اند.
در اینجا دونکته قابل بحث است: اول اینکه نهادهای امنیتی همانگونه که ملکف به ارایۀ اطلاعات و برخی جزئیات به مقام‌های مورد نظر هستند، مکلف به جلوگیری از حملات و حفظ جان افراد نیز می‌باشند. حالا اگر نهادهای امنیت ملی فقط به اطلاع دادن بسنده کنند و مانع حملات نگردند در واقع وظایف شان را انجام نداده اند. از جانب دیگر یکی از دلایلی که مقام‌ها و گروه‌ها و افراد به اطلاعت امنیت ملی توجه نمی‌کنند، این است که ابزاری ساختن همه داشته‌ها و امکانات ملی به یک امر عادی تبدیل شده است و همین مسأله اعتماد مردم را از نهادها به خصوص از اطلاعات آن گرفته است. امروزه اتفاقاتی در کشور شکل می‌گرد که به شدت شک‌برانگیز است و متاسفانه فهم غالب این است که ستون پنجم در اندام دولت این همه فعالیت‌ها را سامان‌دهی می‌کند.
نفس این مساله و وجود چنین حقیقت درکنار آنکه گفته می‌شود از نهادهای امنیتی در جهت مطالبات سیاسی استفاده می‌شود، سبب شده‌است که اعتماد به اطلاعات نهادهای معتبر هم کاهش یابد. اکنون تنها راه این است که برای اعتماد بخشی به نهادهای ملی به خصوص امنیتی کشور بایستی از سیاسی شدن این نهادها به شدت جلوگیری کنیم. هرچه این نهادها سیاسی‌تر ساخته شوند، به همان پیمانه به عنوان یک ابزار سیاسی در برابر دیگران تقلیل میابد و اعتماد از آن زایل می‌گردد.
بنابراین چه خوب است که برای برگشتاندن اعتماد به اطلاعات نهادامنیت ملی کشور، باید نهادهای امنیتی به خصوص امنیت ملی کشور سیاسی، گروهی و شخصی ساخته نشوند و آقای غنی باید در این قسمت تجدید نظر کند.

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Nawid Parsa

  غنی : گزارش های استخباراتی را بعضی مقامات جدی نمی گیرند .

  این گفته وی را نیز در کتاب هزلیات و هذیان گویی های وی شامل سازید.
  دوبار در باره کندوز گزارش های حمله قریب الوقوع برایت داده شد و هر دوبار
  نسبت غفلت و تردد در به راه انداختن عملیات ، باساس تعلقات تباری ، مردم
  کندوز قربانی جنایت غفلت خودت شدند. هر بار بدون موجب خود را سر قوماندان
  اعلای قوای مسلح میدانی و همه گزارش های دست اول به خودت می رسد خودت باید
  دستور دهی و مراقب عملیات و پیشگیری از حوادث باشی.

  چرا از ضعف
  اداره و مدیریت خود نمی گویی که دیگران را ملامت می کنی ؟ عجب لوده و
  دیوانه خدا را گیر مانده ایم . و آن فیشنی خوش نشین هم شریک این غفلت و سهل
  انگاری جنایی غنی می باشد.