از جابه‌جایی پاکستانی‌ها تا جابه‌جایی اتباعِ آسیای مرکزی

گزارشگر:دوشنبه 26 میران 1395 ۲۵ میزان ۱۳۹۵

سخنان اخیرِ معاونِ اولِ رییسِ دولت وحدت ملی و نیز برداشت‌ها و اطلاعاتِ برخی از آگاهان، آن‌هم با توجه به تغییراتی که در خاورمیانه به‌میان آمده است، نشان می‌دهد که برنامه‌هایی به‌هدفِ ناامن ساختنِ کشور ما، به‌خصوص در ولایاتِ شمال، جریان دارد. همچنین، از چندین‌سال به این‌طرف نیروهای ناشناخته در ولایت‌های مختلفِ کشور جابه‌جا شده‌اند و نیز حالا با جدی شدنِ بحث اخراج مهاجران، این روند سیری بسیار تند گرفته، به حدی که حالا شکایت‌هایی از قندوز می‌رسد که نشان می‌دهد پاکستانی‌ها به نامِ مهاجر به این شهر گسیل شده‌اند، آن‌هم در شرایطی که مردمان اصلیِ قندوز، خود خانه و کاشانۀشان را رها می‌کنند تا از جنگ‌ و خشونت نجات یابند.
برخی مردمان ولایت های غربی نیز شکایت دارند که به نامِ مهاجر و بی‌جاشدۀ داخلی، طی چندین سال، هزاران تن در مناطقِ مختلفِ این ولایت ها جابه‌جا شده‌اند. گزارش‌هایی از برخی ولایات‌ِ شرقیِ کشور نیز روایت گر چنین برنامه یی است. اما حالا معاون اولِ رییس‌جمهوری اعلام کرده که بر mandegar-3اساس برخی گزارش‌های اطلاعاتی، اعضای گروهِ موسوم به داعش که اکنون در کشورهای سوریه و عراق مشغول جنگ هستند، برنامه دارند که به شمال افغانستان منتقل شوند. به گفتۀ جنرال دوستم، این افراد از مسیر ولایت بادغیس در شمال‌غرب و ولایت بدخشان در شمال‌شرق، در شمالِ افغانستان مستقر می‌گردند. این افراد اتباعِ کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، روسیه و چچن هستند که در گذشته به گروهِ موسوم به داعش پیوسته‌ بودند و برنامه دارند که از بهار سال آینده، به شمالِ افغانستان انتقال یابند.
اکنـون، وقتی این‌همه اطلاعاتِ رسمی و غیررسمی ولی واقعی را در کنارِ هم قرار بدهیم، به‌درستی می‌توان دریافت که افغانستان در کنارِ این‌که مورد توجه جامعۀ جهانی قرار دارد، در حالِ تبدیل شدن به یک جغرافیایِ بحران‌خیرِ تازه نیز است. به‌خصوص این‌که نیروهای پاکستانی اگر در افغانستان زیرِ نام مهاجر جابه‌جا شوند، این کشور به شکلِ آرام و بی‌سروصدا در کنترلِ قاطعِ پاکستان قرار می‌گیرد. یقیناً پاکستان با جابه‌جا کردنِ نیروهایش، به جعل و ساختِ اکثریتِ مورد نظرِ خویش در افغانستان موفق می‌شود و نیز ساحاتِ پلان‌شده را به شکلی که لازم است، زیر کنترل می‌آورد. بنابراین، اگر مسوولانِ کشور به‌خصوص ریاست‌جمهوری فکری برای افغانستان دارند، نباید برنامه‌ها را به گونه‌یی تطبیق کنند که افغانستان تا چند سالِ دیگر در کنترلِ همیشه‌گیِ پاکستان قرار گیرد.
همچنان بحث وارد شدنِ نیروهای جنگیِ داعش و القاعده به‌خصوص شهروندان کشورهای آسیای مرکزی در شمالِ افغانستان نیز شامل برنامه‌هایی‌ست که پاکستان دارد و شکی نیست که در همسویی با برخی گروه‌های مشخص در افغانستان تطبیق می‌‌گردد. حالا اگر گزارش‌هایی که از کندز می‌رسند را مطالعه کنیـم، درمی‌یابیم که جابه‌جاییِ پاکستانی‌ها یک برنامۀ محض خارجی یا پاکستانی نیست، بلکه یک پروژۀ در حالِ تطبیق است. بنابرین اگر جلوِ این برنامه‌ها گرفته نشود، قطعی‌ست که کشور به شکلِ آرام اما وحشتناک به کامِ پاکستان تحویل داده می‌شود. مسلماً همان‌طور که معاون اولِ ریاست‌جمهوری گفته است، در پشتِ این برنامه “سازمان اطلاعات ارتش پاکستان” و همچنین بخش‌هایی از “نیروهای امنیتی یا غیرنظامی”ِ افغانستان قرار دارند و بارها این نکته، هم در دورانِ آقای کرزی و هم در دورانِ آقای غنی، به شکلی از اشکال آفتابی شده و مورد انتقاد و تذکر نیز قرار گرفته است. اما این‌بار در صورتی‌که اطمینان داریم کارِ عملیِ واگذاریِ بخش‌هایی از کشور به تروریستان، آن‌هم زیر پوششِ اسکانِ مهاجران، آغاز یافته و حلقاتی از دولت نیز در آن سهیم‌اند، می‌باید مردمِ افغانستان با قاطعیت واکنش نشان دهند و جلوِ از دست رفتنِ سرزمین‌شان را بگیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.