«از ریش بـز در پاچۀ بـز»

/

شنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۴

 

گزارش‌ها مشعر اند که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، طرح جدیدی را برای اصلاحات در نظام انتخاباتی و فعالیت‌های این کمیسیون به رییس‌جمهور غنی فرستاده است. این درست همان چیزی است که شنیده بودیم: «از ریش بز در پاچۀ بز».
این طرح، حدود پنجاه صفحه گفته شده است که به قول مقام‌های کمیسیون انتخابات، ظرف دست‌کم سه ماه تدوین شده و برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت برای اصلاح نظام انتخاباتی و فعالیت‌های عملیاتی را در بر دارد. بر بنیاد گزارش‌ها، تهیۀ فهرست رای‌دهنده‌گان، ظرفیت‌سازی در کمیسیون و استخدام کارمندانِ دایمی و استفاده از تکنالوژی در روز انتخابات، از برنامه‌های کوتاه‌مدت در این طرح است و نیز تأمین امنیت سرتاسری، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، تهیۀ سرشماری دقیق از سراسر افغانستان و اصلاح قوانین انتخابات و تشکیل و وظایف کمیسیون‌های انتخابات؛ از برنامه‌های درازمدت در این طرح است.
این طرح نشان می‌دهد که دولت با بحثِ اصلاح نظام‌ انتخاباتی، فقط بازی راه انداخته و کسانی را مسوولِ اصلاح نظام انتخابات کرده است که خود عامل اصلیِ تقلب و مهندسی در انتخابات بوده‌اند. این در حالی است که بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسیِ امضاشده میان داکتر غنی و داکتر عبدالله که در واقع بنیاد مشروعیت دولت وحدت ملی را شکل می‌دهد، اصلاح نهادهای انتخاباتی بر عهدۀ کمیسیون اصلاح نهادهای انتخاباتی‌ست که تا کنون توسط رییس جمهوری ایجاد نشده است. اما حالا دیده می‌شود که به جای چنین کمیسیونی، بازهم خود همین کمیسیونِ انتخابات به عنوان کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه‌فروش وارد میدان شده و این نهایتِ افتضاح را به نمایش می‌گذارد و از طرف دیگر، دیده می‌شود که ریاست‌جمهوری با چنین اقداماتی، به ریشِ مردم می‌خندد و به آن‌ها و اعتراض‌های‌شان ارزشی قایل نمی‌شود.
این‌همه در حالی صورت می‌گیرد که جامعۀ جهانی ارایۀ هر نوع کمک به کمیسیون مستقل انتخابات را مشروط به آوردن اصلاحات در کمیسیون‌ها و نظام انتخاباتی اعلام کرده است. ولی مسلماً اگر اصلاحات همین چیزهایی باشد که در طرح کمیسیون مستقل انتخابات مطرح شده، باید خوابِ انتخاباتِ شفاف در افغانستان را دید!
بی‌تردید، نقصِ کارِ انتخابات در افغانستان، بسیار واضح است و آن این‌که: یک تعداد افراد ناصادق در کمیسیون انتخابات حضور دارند که با به‌راه‌اندازی تقلب، به انتخابات خیانت کرده‌اند. این افراد باید برکنار شوند و افراد صادق جای آنان را پُر کنند و به عبارت دیگر، باید اصلاحاتِ بنیادی در کمیسیون انتخابات به گونۀ فوری به میان آید و به‌ جای افرادی که انتخابات را به بحران کشاندند، افراد شایسته تعیین شود. کل قصۀ اصلاحات همین است و بعد، اصلاح طرزالعمل‌هاست که از بحث‌های بسیار مهم در پروسۀ اصلاحات شمرده نمی‌شود.
بنابراین تا زمانی که اصلاحات در نهادهای انتخاباتی به عنوانِ یک موضوع، جدی گرفته نشود و مردم نبینند که این نهادها به‌راستی اصلاح شده‌اند، کسی به پای صندوق‌های رای نمی‌رود. انتظار می‌رود که طرف دیگرِ توافق‌نامۀ سیاسی در خصوص اصلاح نهادهای انتخاباتی، کوشش‌های بیشتری از خود نشان دهد و باید اصلاحاتِ انتخاباتی به عنوان یک خط سرخ در کشور مطرح گردد. در غیر آن، دموکراسی و انتخابات و تعیینِ سرنوشت و دست یافتن به عدالت اجتماعی در این کشور خواب و خیال خواهد بود!

اشتراک گذاري با دوستان :
  • zafer

    با تاسف این عین و غین درین مدت نه ماه معلوم شد توانایی لیاقت و درایت پیشبرد امورات دولت را ندارند در همه عرصه پیشبرد امور دولت اگر دقیقأ بررسی گردد ناکام هستند. دلیل ناکام شان هیچ ارتباط به مردم و کشور های همسایه نداردکه ایشان را مسول قلم داد کنیم مسول درج اول عین و غین است تصمیم قاطع ندارند خیش خوری است وافراد شایسته لایق سابقه پاک نفس در راس کار قرار ندارد.ارگ نشینان همیش از کلمه بزودی وعده نوید دروغ میدهد. مثال راجع برگذاری تاریخ دقیق انتخابات پارلمانی در عهد و قول خود وفا دار نیستند. تا جا هیکه همه وعده های مقامات ارگ نشین داده اند همیش ماها گذشت در عمل بدبختانه نتیجه صفر بوده.

    مانند انتخابات پارلمانی تطبیق شروع تذکره الکترونیکی تعین والی ها تصفیه و حصول پول کابل بانک حصول قیمت زمین های شیر چور تصفیه دوسیه صذ ها ملیون دالر اختلاص وزارت دفاع ملی این چه طلسم است پول حصول نمیشوداگر واقعأ مرام و هدف حصول پول باشد در ظرف یک هفته تحصیل میگردداگر مانند کرزی که دوسیه اختلاص صد ملیون دالری نواندیش شهر دار سابق کابل که این خاین راکرزی حمایه میکرد به اثری تقاضای مکرر مردم و پارلمان به سارنوالی محول میکرد الکوی خاین بعد از اخذ رشوت ملیون دالر دوسیه را حفظ میکرد. حال عین قضیه جریان دارد قضیه کابل بانک شیر پور وزارت دفاع ملی و زارت شهر سازی و ده قضیه دیگر سال ها بگذرد مردم از سارنوالی نتیجه مثبت نخواهد دید و آرزو هم نداشته باشند فقط جیب های سارنوال ها از پول حرم و دزدی پر میشود به نفع ملت کوچک ترین کار نمیشود.دیگر تعین اشخاص غیر مسلکی روی خیش خوری از دار دسته معاونین کرزی ووزرای کرزی و کلای شورا اشخاص بیسواد غیر مسلکی حتی سواد کافی هم ندارند در سفارت خانه دولت اسلامی به استفاده از مقام و خیش خوری تعین نموده چوکی های سفارت خانه را اشغال کردندکسی دور نشدبکار خود ماننند گذشته ادامه میدهند. بطور مثال پسران یونس قانونی برادر زاده مارشال فهیم که پول های کابل بانک را دزدی کرده بود پسر خلیلی معاون رهیس جمهور سابق پسرخاین دزد جنایت کار منحوس الکوی فراری لوی سارنوال سابق ده ها اشخاص وابسته به وزرای سابق.

    مردم شریف متوجه باشد کلمه بزودی در دگشنری چاب ارگ معنی خاص دارد یعنی شش ماه بعد تر فریب دان در چشم عوام خاک زدن معنی میدهد. اگرملت خوش بخت می بود اینها وظایف خود را مطابق قانون اساسی کشوردلسوزانه بخاطر رفاه مردم و نیک نامی و ترقی افغانستان عزیز در وقت زمانش انجام میداند هرگز مردم دچاراین مشکلات نمیگردید باید عین و غین شرافتمندانه نسبت عدم نتوانی خود استعفادهند اگر آنقدر غیرت ندارند اقلا بخاطر تسکین وجدان خود از ملت پوزش بخواهد. گناه مردم نیست همه درد ورنج ارگ نشنیان به ملت عمدی تحمیل میکند. نسبت عدم صداقت نادانی شان ملت مظلوم در عذاب است درد رنج را میکشند این دو ملت را گروگان گرفته در فکرجابجا کردن اقارب خود و دار دسته خود در پوست های اساس و نمایندکی های خارج کشور است چرااین خاینین کودن بیسواد از سفارت خانه ها دورنمیشود وعده ها زیاد است عمل درک نداردبابه غنی محترم حرف مفت نزن کم بگو زیاد عمل کن مردم قضاوت میکند. ظفر خان