اصلاحات انتخاباتی را بیش از این به تعویق نیـندازید

سه شنبه 19 عقرب 1394/

تاریخ ۷ سنبلۀ سال روان بود که کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی، یک بستۀ پیشنهادی را به ریاست‌جمهوری پیش‌کش کرد. از آن زمان تا اکنون که بیشتر از سه ماه می‌گذرد، هیچ خبری از آن پرونده نیست و مسوولان این کمیسیون در یک بلاتکلیفی محض به‌سر می‌برند.
تشکیل کمیتۀ گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی هم شامل همین طرح بود که تا کنون عملی نشده است و دیروز یک بار دیگر ریاست اجرایی گفته است که باید این کمیته تشکیل و کارش را آغاز کند. ظاهراً بازهم مشکل در ریاست‌جمهوری است تا جای دیگر. واضح است که اگر ارگ ریاست‌جمهوری نخواهد اصلاحاتِ لازم در نهادهای انتخاباتی و روند انتخاباتِ کشور وارد شود، می‌تواند مشکلاتِ زیادی را فراراهِ این برنامه بگذارد و پروسه را به بهانه‌های مختلف به تعویق اندازد. نگرانی اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نیز همین است.
مسلماً اگر اصلاحاتِ پیشنهاد شده در نهادهای انتخاباتی و نظام انتخاباتی عملی شود، احزاب فرصت بیشتری برای دست یافتن به قدرت می‌یابند و این مسأله در نهایت، تعارضات قومی را کاهش داده، سیاست را از مدارِ قومیت بیرون می‌کند و جامعۀ قومی را به جامعۀ سیاسی ارتقا می‌دهد و افکار فردی و گرایش‌های پراکندۀ سیاسی و بر مبنای هویت‌ها و تعلقات اتنیکی، زبانی، نژادی، مذهبی و غیره نیز جایش را به تفکر منظم در قالب احزاب سیاسی می‌دهد. به عنوان نمونه تا زمانی که احزاب وارد قدرت و سیاست نشوند و سیاست از مجراهای اصلی‌اش اعمال نگردد، وجود افراد مستقل و غیرسیاسی در پارلمان افغانستان، این مجلس را به جای یک نهاد قانون‌گذار به نهادی قانون‌گریز تبدیل می‌کند و نماینده از سکوی پارلمان و مصونیتی که کسب کرده، می‌تواند مرتکب فساد شود و به هیچ مرجعی هم پاسخ‌گو نباشد. ولی در صورتی که نماینده‌گان بر بنیاد احزاب کرسی‌ها را به‌دست آورند، به احزابِ خود از عملکردشان پاسخ‌گو می‌باشند و احزاب نیز طبق مرام‌نامۀ حزبی‌شان فعالیتِ نماینده‌گان را نظارت و بررسی می‌کنند.
ابتدایی‌ترین و حداقل‌ترین سودی که داشتن یک مجلس تقنینی به اشتراکِ احزاب دارد، کاهش فساد است. از طرف دیگر، تا زمانی که احزاب وارد سیاست نشوند و سیاست به شکلِ اکادمیکِ آن به کار گرفته نشود، با روش‌هایی که اکنون در سیاست‌ورزی و حکومت‌داریِ ما پیش گرفته شده است، نمی‌توانیم یک جامعۀ متحول و سیاسی داشته باشیم.
اگرچه در چهارده سال گذشته آقای کرزی خود یکی از مخالفان اصلیِ احزاب در قدرت بود و حالا هم آقای غنی این اکت را پیش می‌برد، اما در صورتی که دولت‌مردان اهمیتِ احزاب را که اصل تمثیلِ دموکراسی در کشور است درک نکنند و یا آن را برنتابند، نمی‌توانیم سیاستِ وحشی در کشور را اهلی سازیم.
همچنان گزینش افراد جدید به جای افراد آلوده و فاسد در نهادهای انتخاباتی از طریق کمیتۀ پیشنهادی گزینش، در صورتی که درست صورت گیرد، می‌تواند اعتماد از دست رفته را بار دیگر باز گرداند و مردم را به انتخابات امیدوار سازد. اما این هم واضح است که اصلاح نهادهای انتخاباتی و اصلاح نظام انتخاباتی و موقعیت دادن به احزاب، هرگز به نفع آنانی نیست که خیرشان را در گد و ود بودنِ وضعیت می‌بینند و فقط به تقلب چشم دوخته‌اند.
بنابراین هیچ منطقی برای عملی نشدنِ اصلاحات در نهادها و نظام انتخاباتی وجود ندارد و امیدواریم که ریاست‌جمهوری بیش از این پروسۀ اصلاح نظام انتخاباتی را به تعویق نیـندازد. آقای غنی باید جرأت کند و اصلاحات انتخاباتی را به انتخاباتِ گذشته پیوند نزند و برای آیندۀ کشور، یک گام عملی و بنیادی بردارد.

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Lona Rose

  پاکستان دشمن دیرینه وطن عزیز ماست آروزی حاکمیت سیاسی کشور عزیز مارا باگذاشتن غلامان مزدور خود در راس قرار قدرت در سر می پرورد.

  اگرچه رهبران دولت ما چون کرزی بسیار از در سازش و از خود گذاری با پاکستان برخورد کرد اما پنجابی ها هیچ وقت دست از تخریب افغانستان بر نداشت مثال زمان کرزی بد بخت شاهد هستیم کرزی خاین توسط دادرس پلید جاسوس تمام طالبان و عده زیاد شان اجینت پنجابی ها یک عده شان بنام افغان امااصلی پنجابی بودند با وجود هزران جنایت بمب گذاری باعث کشتن عساکر و مردم بیگناه شده بودند ما توسط کرزی پلید و علمای پنجابی در راس کشاف غلام سابقه پنجابی دادرس نجس مزدور از حبس خلاص شدند دوباره علیه دولت قرار گرفتند

  غنی ساده و لوده سرتنبه در راس قرار گرفت در اوایل دهل زدند را شروع کرد در یکماه صلح می آورم سیاست خود را با هند یکصدو هشتاد درجه تغیر داد هند دوست آزموده افغانستان آزرده ساخت با پاکستان دوستی شروع کرد هر روز یک خورد ضابط پنجابی در ارگ خوانده و ناخواده وقت و ناوقت رفت آمد داشتند تمام خواست های خود را بالای غنی بر آورده ساختند. حتی نفر های شان بلفعل در اجرای عمل تروریست دستگیر شده بودند حبس در زندان بودن ملاقات کردند بعدأطوری فوق العاده از حبس به حکم غنی خلاص شدند

  وقتیکه یک پنجابی پلید در میدان هواهی کابل می رسید قرار اظهار یک مشاور قبلی غنی مانند گدی پلاستکی اتوماتیک درارگ رقصیدن شروع میکرد دهنش از خوش باوری پخ میماند. غنی حاصل تعملق خود را از پنجابی گرفت شرمنده روسیاه و خجالت نزد ملت و جهان شد همه حرکات غنی و عبدالله درج تاریخ میگردد عبدالله اظهار میدارد که مردم توقع زیاد دارد فکر میکنم عبدالله ویدو خود را گم کرده چیز هاهیکه به مردم هنگام کمپاین وعده داده بودی لطفا یک مرتبه ویدو خود را تماشاکن همه چیز برایت روشن میشود.

  بهترین و صادقترین کشور در حال حاضر برای افغانستان هند است امریکا مجهول است روی اهداف خود کار میکند کاری زیر بنایی واساسی بدرد خور به افغانستان نمیکند. اگر امریکا حقیقتا میخواست به صفت دوست واقعی درین مدت چهارده سال وقت زیاداست انجام میداد نخواست صداقت و عمل کند امروز قوای هوایی و دافع هوایی مدرن با پر سونل تعلیم یافته ما میداشتیم. اردوی ما توانمند میبود همه پنجابی داعش طالب و دیگر مزدوران یاغی را در نطفه محوه میکردند وطن ما آباد و آرام می بود بر علاوه امریکا در مجموع ناتو خیانات کردند خوب میدانستند یک کشور را تربیه و تجهیز دفاع هوا و قوای هوای در مجموع اردو بسیار قدرتمند می داشتیم . پولهای را کمک کردند دو حصه کمک را دو باره خود شان دزیدن همرایی اجینت های خودشان در راس دولت ازطرف ایشان نصب شده بود حال یک کشور آسیب پذیر هستیم هرکی از راه تیر میشود یک دو لگد ما را میزند باز همین نیروی غیور امنیتی باغیرت با ناموس با قربانی جان خود از ناموس مردم ووطن دست خالی دفاع میکند. دزدان ارگ نشینان پول های زیاد را دزدیدن در دبی ترکیه و دیکر کشور ها سرمایه گذاری کردند تا کنون دوام دارد همان خاینین کرزی از یک اداره به دیگر اداره و یابه سفارت خانه وظیفه گرفته اندبه انسان های فهمیده چانس نیست حکومت ملوک الطوایفی وقومی است .حاجی صبور