اعضای پارلمان؛ خادم مردم یا مأمور کمپاین؟

۲۶ سنبله ۱۳۹۸

رخصتی‌های تابستانی مجلس نماینده‌گان مدتی‌ست پایان یافته و کارهای این اتاق بار دیگر از سر گرفته شده است. در این مدت مجلس نماینده‌گان چندین نشست برگزار کرد که دیده می‌شود، حضور اعضای مجلس در این نشست‌ها بسیار کم‌رنگ است. بسیاری از اعضای مجلس پس از آغاز رسمی کارهای‌شان هم به مجلس حاضر نشدهاند. همه‌روزه بخش زیادی از کرسی‌های این اتاق خالی و نصاب مجلس ناتکمیل است. اعضای مجلس در حالی به کارهای‌شان بر نگشتهاند که کشور در حالت ویژه‌یی قرار دارد. تلاش‌های برای پایان جنگ و تأمین صلح، روزهای رسمی کمپاین برای انتخابات ریاستجمهوری، نگرانی از تقلب در این انتخابات و تشدید حملات گروه‌های تروریستی در پایتخت و برخی ولایت‌ها، کشور را در وضعیت ویژه‌یی قرار داده است.
در چنین شرایطی، غیرحاضری نماینده‌گان مجلس هیچ توجیه منطقی نمی‌تواند داشته باشد. در این روزها توقع می‌رود نماینده‌گان مجلس در وظایف‌شان حاضر باشند و اوضاع کشور را رصد کند. چهل‌وپنج روز رخصتی رسمی فرصت کافی برای نماینده‌گان مردم بود. از این پس انتظار نمی‌رود نماینده‌گان مردم در وظایف‌شان غفلت کنند و در مجلس نماینده‌گان حضور نداشته باشند. ناتکمیل بودن نصاب مجلس کارهای این اتاق را مختل می‌کند و فرصت‌ها را از بین می‌برد.
برگزاری انتخابات ریاستجمهوری مرحلۀ بسیار مهم و ‌سرنوشت‌ساز برای مردم و کشور است. پارلمان با رصد کردن چگونه‌گی انتخابات، در بهتر برگزار شدن این پروسه می‌تواند نقش بسیار اساسی و تعیینکننده داشته باشد. نظارت اعضای پارلمان از کمیسیون‌های انتخابات و چگونه‌گی پیشبرد کارزارهای نامزدان انتخابات ریاستجمهوری به شفافیت انتخابات کمک زیادی می‌کند. در حال حاضر نگرانی‌های بسیار زیاد و جدی از روند آماده‌گی برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری وجود دارد. حینیِ که دو رهبر حکومت نیز نامزد انتخابات اند و منابع دولتی را نیز در اختیار دارند، اگر نظارت و کنترل نشوند و از لحاظ قانون بالای‌شان فشار وارد نشود، از بیت‌المال در کارزارهای شخصی و کمپاینی استفاده خواهند کرد. مردم از نماینده‌گانی که به آن‌ها رأی داده اند، انتظار دارند با نظارت از روند برگزاری انتخابات، نگرانی‌های‌شان را رفع کنند. مردم به اعضای مجلس رأی داده اند و در بدل آن از نماینده‌گان‌شان نماینده‌گی فعال، صادقانه و همیشه‌گی توقع دارند. اعضای مجلس باید توجه داشته باشند که اعمال و رفتارشان زیر نظارت شدید مردم قرار دارد و در صورتی که به کارهای‌شان رسیده‌گی نکنند، مردم بار دیگر به آن‌ها اعتماد نخواند کرد.
سوی دیگر حضور کمرنگ اعضای پارلمان، حضور آن‌ها در کارزارهای انتخاباتی برخی تیم‌های انتخاباتی است. اعضای پارلمان در کارزارهای انتخاباتی بسیاری از نامزدان انتخابات ریاستجمهوری دیده شدهاند. حتا برخی از نماینده‌گان مجلس به صورت شخصی به نامزدان انتخابات ریاستجمهوری در ولایت‌های‌شان محافل کمپاینی برگزار کرده اند. بربنیاد اطلاعات، برخی از نماینده‌گان از نخستین روزهای رخصتی‌های تابستانی به ولایت‌های‌شان رفته و مصروف کمپاین به نامزدان مشخص اند. آنان در این مدت به شنیدن مشکلات و درخواست‌های موکلان‌شان بسیار کم فرصت گذاشته اند. تردیدی نیست که حمایت از نامزدان ریاست جمهوری حق نماینده‌گان مجلس است، اما حمایت از نامزدان نباید به قیمت دور زدن مردم و رسیده‌گی به مشکلات موکلان باشد. اعضای مجلس وظایف اصلی دیگری دارند که کمپاین و حمایت از نامزدان، در حاشیۀ آن باید صورت گیرد.
در عین حال، پس از آنکه گفت‌وگوهای صلحِ امریکا و طالبان به بن‌بست خورد، طالبان حملات‌شان در پایتخت و برخی ولایت‌ها را تشدید کردند. حتا پایتخت از حملات این گروه مصؤن نمانده است. روز گذشته یک مهاجم انتحاری صد متری ارگ را آماج قرار داد و جان ۲۲ تن را گرفت. همچنان حمله کنندۀ دیگر، جریان کارزار انتخاباتی یک نامزد را در ولایت پروان مورد حمله قرار داد و نزدیک به ۳۰ تن را کشت و بیش از صد تن دیگر را زخمی ساخت. بخش‌های از ولایت‌ها همه‌روزه بین طالبان و نیروهای امنیتی دست‌به‌دست می‌شود. در چنین شرایطی، نماینده‌گان مجلس با استجواب و استیضاح مسوولان نهادهای امنیتی، می‌توانند نقش نظارتی‌شان را اعمال کنند. اعضای پارلمان باید به وظایف‌شان برگردند و با اعمال فشار و نظارت از عملکرد نهادهای امنیتی، در تأمین امنیت و برگرداندن ثبات و آرامش به شهرها و روستاها، نقش‌شان را ایفا کنند. این واقعیت باید آویزۀ گوش اعضای مجلس باشد که در برابر هر رأیی که گرفته اند، امروز نزد مردم و فردا نزد خداوند مسوول و پاسخ‌گو هستند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.