انتخابات یا انتصابات؟

گزارشگر:چهار شنبه 3 اسد 1397 ۲ اسد ۱۳۹۷

در شرایطی که مردم اعتمادشان را نسبت به انتخابات از دست داده‌اند و دولت را در برگزاری این انتخابات با انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها ناتوان می‌دانند، کمیسیون انتخابات گفته است که تا ده روز دیگر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می‌کند.
پیش‌تر ریاست‌جمهوری از کمیسیون انتخابات خواسته بود که باید تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را مشخص کنند. اینکه چه زمانی را کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر می‌گیرد، اما مهم این است بدانیم به راستی ممکن است که یک انتخابات شفاف و بدون تقلب در مدیریت سیاسی آقای غنی که برامدن از یک انتخابات تقلبی هست، برگزار شود.
این را میدانیم که کمیسیون انتخابات صرفاً در نظر دارد که انتخابات را برگزار کند؛ اما انتخاباتی مملو از کاستی و نادرستی و یک انتخابات کاملاً غیرشفاف که در آن امکانِ تزویر و تقلب بیشتر از گذشته وجود دارد. نحوۀ ارقامی که از ثبت نام کننده‌گان داده شود، نشان می‌‍دهد ذهن تقلبی بر مغز مدیران سیاسی کشور به خصوص آقای غنی شکل گرفته است. بدبختانه برخی نهادهای بین‌المللی هم ازهمین حالا از این ترفندها و غیر درستی‌هایی که بر سر راه انتخابات چیده شده است، حمایت می‌کنند.
بنابراین، برای این‌که مردم احساس کنند که می‌توانند شاهد یک انتخاباتِ سالم و شفاف باشند، باید نخست ارادۀ سیاسی برای برگزاری آن به‌ میان بیایدـ حال آن‌که هنوز چنین اراده‌یی به نظر نمی‌رسد. ارگ از آن‌جا که گمان می‌کنـد که در یک انتخاباتِ شفاف و عادلانه، بازنده است، ممکن است که هم برای انتخاباتِ پارلمانی و هم ریاست‌جمهوری، خوابِ تقلبِ مجدد را دیده باشد. از طرف دیگر، در نهادهای انتخاباتی افرادی حضور دارند که به تقلب خو و باور دارند و به جز راس این نهادها که افرادی دیگری استخدام شده اند در زیل و ستون‌های اجرایی همان کارمندانی اند که با مهندسی تقلب آشنایی گسترده دارند. با این اوصاف و یافته ها و علت های دیگر تقلب زا است که همه احزاب سیاسی و هم شخصیت های ملی بیرون حکومت همه به برگزاری یک انتخابات شفاف زیر نظر اقای غنی باور ندارند و این بی باوری امورزه ب کل کشور سرایت کرده است. از جانب دیگر منابع انسانی و ساختار سازمانیِ کمیسیون انتخابات، غیرملی است و باید این ساختار به گونۀ بسیار روشـن تغییر کند تا ترکیبی از همۀ اقوامِ باهم برادر کشور، به این نهـاد وارد شوند و برای برگزاری انتخاباتِ سالم و ثبات‌آفرین کار کنند.
. اما حالا پیش کشیدن تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم به معنای آن است که آراده آقای غنی برای برگزاری یک انتخابات بسیار جدی است اما این جدیت باید توام با حمایت گسترده یی مردمی و سیاسی در کشور به همراه باشد نتیجه می دهد نه این که فقط یک فرد و یک حلقه و یک گروه خاص هرچه بخواهنند انجام دهند و به نام انتخابات انتصابات و تقلبات راه اندازند.
اکنون اگر مردم با توجه به بی اعتمادی ای بر مدیریت سیاسی کشور و بر نحوۀ برگزاری انتخابات دارند، بر این انتخابات بی‌توجه باشند و شرکت گرم نداشته باشند، این انتخابات چه انتخاباتی خواهد بود.
مسلماً افغانستان هیچ راهی جز برگزاری انتخابات برای رسیدن به ثبات و پیشرفت ندارد اما انتخاباتی که در نهایتِ سلامت و شفافیت برگزار شود و ابداً ابزاری در دستِ سیاست‌گرانِ بر سرِ اقتدار نباشد.
بنابراین انتظار داریم که جامعه جهانی، ایالات متحده امریکا، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی شریک دخیل در قضیۀ افغانستان فقط از انتخابات شفاف حمایت کنند نه از برنامه‌هایی براندازنده‌یی که به نفع یک گروه خاص طراحی می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.