اهمیت سفر کرزی به پاکستان

/

شورای عالی صلح در حالی از سفر کرزی با یک برنامۀ کامل دربارۀ صلح به پاکستان خبر می‌دهد که تاهنوز هیچ قرینه‌یی که ثابت کند این سفر از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، وجود ندارد.
آن‌گونه که از شواهد پیداست، آقای کرزی و شورای عالی صلح بار دیگر با همان شرط‌های کهنه و خواست‌های فرسوده مثل رهایی ملا برادر از زندان پاکستان، به این کشور وارد می‌شوند و با مقامات پاکستانی دیدار می‌کنند. هم‌چنین شکی نیست که آن‌ها رهایی برخی زندانیان طالب که در زندان‌های پاکستان‌ به‌سر می‌برند را نیز دوباره مطرح می‌سازند. اما جز این دو مورد، معلوم نیست که حکومت افغانستان با کدام آجندای قابل اجرا، با پاکستانی‌ها در زمینۀ صلح گفت‌وگو می‌کند. زیرا آن‌چه که اکنون مسأله شده، ادامۀ راکت‌پرانی‎های پاکستان به خاک افغانستان است که در این شب و روزها بر سرِ هم‌میهنان نورستانی ما در شرق کشور فرود می‌آید و هیچ واکنشی از جانب حکومت افغانستان در این‌باره دیده نمی‌شود.
بنابراین از هم‌اکنون روشن است که سفر آقای کرزی به پاکستان نمی‌تواند دستاورد ملموسی در امر صلحِ افغانستان داشته باشد. اما در عین حال به نظر می‌رسد که واپسین سفر کرزی به پاکستان، بی‌ارتباط با جلب حمایت پاکستان از نامزد مورد حمایتِ او در انتخابات پیش رو نمی‌باشد.
حمایت پاکستان از نامزدی که باید در انتخابات افغانستان برنده شود، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. بی‌تردید سفر حامد کرزی به پاکستان که در اواخر دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش صورت می‌گیرد، توجه پاکستان را به نامزد مورد حمایتِ او و در عین حال حافظ منافعِ پاکستان جلب می‌کند.
در این سفر، هر دو جناح روی مسایل سیاسیِ افغانستان سخن می‌گویند و به‌ویژه روی انتخابات تمرکز می‌کنند.
در گذشته هم پاکستان نقش به‌سزایی در حمایت از کرزی داشت و این حمایت‌ها توانست نگاه غرب را در حمایت از او در انتخابات ریاست‌جمهوریِ گذشته تغییر دهد.
آقای کرزی در مدت زمان مأموریتش، منافع پاکستان را مد نظر قرار داده و در فرصت‌های خاص سیاسی، توانسته از فشارهای جامعۀ جهانی بر پاکستان مبنی بر عدم صداقتش در مبارزه با تروریسم و هم‌چنان حمایت از گروه‌های تروریستی در افغانستان، بکاهد. آقای کرزی در طول این سال‌ها، بارها در فرصت‌های خطیر به یاری پاکستان شتافته است.
شیرین‌ترین تجربۀ پاکستان از حامد کرزی این است که او علی‌رغم درخواست جامعۀ افغانستان برای شکایت از پاکستان در سازمان ملل، هیچ‌گاه از این کشور شکایت بدان‌جا نبرد. حالا پاکستان نیاز دارد تا رییس‌جمهور آیندۀ افغانستان نیز عینِ برخورد و حتا بهتر از این را با پاکستان داشته باشد.
واضح است نامزدی که نتواند حمایت و اعتماد پاکستان را به خود جلب کند، نمی‌تواند مورد حمایت غرب به‌ویژه امریکا قرار گیرد. این‌که حامد کرزی در این سفر از کدام چهره به عنوان نامزد مورد اعتماد پاکستان حرف خواهد زد، روشن نیست؛ اما تردیدی وجود ندارد که صلاح و مشورۀ پاکستان را در مورد آن شخص جویا می‌شود. باید گفت که امریکایی‌ها هم در حمایتِ یک چهره به عنوان نامزد برنده در انتخابات افغانستان، نمی‌توانند دیدگاه پاکستان را نادیده بگیرند.
با این حساب، سفر حامد کرزی به پاکستان برای آن کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و این سفر جدا از موردی که مطرح شد، نمی‌تواند اهمیت دیگری داشته باشد.
البته شکی نیست که در سفر حامد کرزی مسایل سیاسی، اقتصادی و مسالۀ صلح نیز مطرح خواهد شد، اما گمان نمی‌رود نتایجی در پی داشته باشد؛ زیرا آن کشور هنوز به افغانستان به عنوان عمق استراتژیکِ خود نگاه می‌کند و می‌خواهد بر آن نفوذ داشته باشد، و حکومت جدید پاکستان هم تغییر خاصی در سیاستِ این کشور در قبال افغانستان به میان نیاورده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.