ایتـلاف بـزرگ ملـی و گلیـم رسوایـی

گزارشگر:چهار شنبه 14 سنبله 1397 ۱۳ سنبله ۱۳۹۷

یک گزارش بی بی سی مشخص ساخته است که هزارن شناس‌نامۀ جعلی رای‌دهنده‌گان در دیتابیس کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد و همه ثبت شده‌اند.
بی بی سی که از نزدیک این مساله را دنبال کرده، دریافته است که در مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات افغانستان شناس‌نامه‌های جعلی وجود دارد. به اساس تحقیق بی بی سی، شماری از «شناس‌نامه‌های جعلی» و برچسب‌های انتخاباتی را که «ایتلاف بزرگ ملی افغانستان» به‌دست آورده، در مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ثبت است.
شنبۀ گذشته، ایتلاف بزرگ ملی با نشان‎‌‌دادن هزاران شناس‌نامه مدعی شد که به بیش از ۱۰هزار شناس‌نامه جعلی دست یافته‌ که برای افراد خیالی صادر شده است.
در برخی از این شناس‌نامه‌های جعلی عکس یک نفر بر چندین‌شناس‌نامه با اسم‌های متفاوت یا مشابه نصب شده است.
پیش از کمیسیون انتخابات در برابر افشاگری‌های ایتلاف بزرگ ملی به شک برخورد کرده بود و گفته بود که نمی‌دانند این شناس‌نامه‌ها اصلی‌اند یا جعلی و بعدتر سخن‌گوی کمیسیون انتخابات گفته بود که باید نهادهای عدلی، کشفی و امنیتی کشور از ایتلاف ملی تحقیق کنند که چه‌گونه این اسناد را به‌دست آورده است. تقاضای کمیسیون انتخابات از نهادهای امنیتی برای تحقیق از اعضای ایتلاف ملی این نکته را برجسته می‌کرد که گویا این ایتلاف خود مرتکب خطایی شده و گویا کمیسیون انتخابات مشکلی ندارد. اما حالا گزارش تحقیقی بی بی سی این را ثابت کرد که ایتلاف بزرگ ملی در واقع با هموارکردن هزاران شناس‌نامه جعلی، در واقع گلیم رسوایی کمیسیون انتخابات را پهن کرده بود. حالا به‌ نظر می‌رسد که ادعای ده‌میلیون ثبت‌نام‌کننده از جانب کمیسیون انتخابات به‌گونۀ قطعی یک ادعای محض است و اگر همین‌گونه شناس‌نامه‌های جعلی از دیتابیس این کمیسیون کشیده شود ممکن نزدیک به چهارمیلیون ثبتنام‌کننده به‌عنوان ثبت‌نام‌کننده‌های راستین وجود داشته باشد؛ حتا کم‌تر از آن.
حالا که یک رسانۀ خارجی و نیز نهادهای سیاسی داخلی و رسانه‌های داخلی به این‌همه تقلب و تخطی از همین اکنون دست یافته‌اند، چه برخوردی با کمیسیون انتخابات صورت می‌گیرد. در گزارش بی بی سی از قول مسوولان کمیسیون انتخابات تایید شده است که امکان دارد ده‌هاهزار از این نوع شناس‌نامه‌ها وجود داشته باشد که در مرحلۀ ابتدایی در سیستم مرکز اطلاعات کمیسیون ثبت شده باشد. این البته ارقامی است که خود کمیسیون انتخابات به آن قایل شده‌اند، درحالی‌که ممکن واقعیت این رقم چندین‌برابر بالا باشد. اما حالا که نتیجه روشن شده‌ است و کمیسیون انتخابات به‌عنوان مرکزی عمل می‌کند که تقلبات را سازمان‌دهی کند تا انتخابات را. بنابر این مردم افغاستان نمی‌توانند به نهادی اعتماد کنند که این‌گونه وحشتناک روی انجام تقلب‌ها نقش بازی کند. اما حالا به نظر می‌رسد که کمیسیون مستقل انتخابات فردا و پس‌فردا اعلام کند که به تعداد مثلا هشت‌صدهزار ورق جعلی رای‌دهنده‌گان را تشخیص داده و از حساب بیرون کرده و بنابر این انتخابات دیگر شفاف است. متاسفانه این روش در گذشته هم تجربه شده است و همین سبب شد که اعتماد مردم به کمیسیون انتخابات و دولت آقای غنی در امر انتخابات کاملا از بین برود. بنابر این به نظر می‌رسد که تنها راه برگشت اعتماد مردم اصلاح بنیادین کمیسیون انتخابات و از سرگیری روند ثبت نام به روش مدرن‌تر است که بتواند به مردم اعتماد بدهد اما از همه مهم‌تر نمی‌شود زیر سایۀ نظام آقای غنی که از روی تقلب به‌وجود آمده انتخابات شفاف برگزار کرد. بنابر این باید روی این نکته توجه شود که برای راه‌اندازی یک انتخابات شفاف ازنو چاره‌سنجی شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.