به آسیاب دشمنان اسلام آب نریزید

/

ساخت و پخش یک فیلم موهن به پیامبر گرامی ‌اسلام در ایالات متحده، یکی از داغ‌ترین خبرهای این روزهای جهان اسلام است. در یکی دو هفتۀ اخیر، مسلمانان سراسرِ جهان در پیوند به این هتک حرمت و توهین، تنفرشان را در قالب‌های گوناگونی نسبت به سازنده و سازمان‌دهنده‌گان این فلم نشان داده‌اند؛ اما جای تاسف در این قضیه آن است که چنین ابراز احساساتی، در بسا از کشورها به خشونت انجامیده و جان ده‌ها مسلمان و غیرمسلمان را گرفته است.
تردیدی نیست که در غرب گروه‌هایی همواره در تلاش‌اند تا ثابت بسازند مسلمانان مردمی خشونت‌طلب و شرارت‌پیشه‌اند. حتا می‌توان ساخت و پخش این فلم موهن را نیز در زمرۀ همین برنامه‌ریزی‌ها و اهداف برشمرد. این‌که دلیل طرح چنین برنامه‌هایی چه می‌تواند باشد، مورد بحث ما نیست. ده‌ها دلیل می‌توان ردیف کرد که نشان دهد حلقه‌هایی خاص در غرب فعال‌اند تا روابط جهان اسلام و غرب را تیره بسازند. اما آن‌چه ارادۀ این نوشته می‌باشد، هدفی‌ست که این فیلم داشته و می‌رود که تحقق یابد.
در چند روز اخیر، به‌رغم خشونت‌هایی که در پیوند به این رویداد در برخی از کشورها اتفاق افتاد، حکومت افغانستان در تلاش آن بود که از بروز چنین حوادث خونین در افغانستان جلوگیری کند و به همین‌خاطر برخی از سایت‌های انترنتی را به امید آن‌که از خطرهای احتمالی پیش‌گیری کند، هک کرد. اما سوگ‌مندانه که برنامۀ حکومت کارگر نیافتاد و برخی از حلقات و گروه‌ها به هدف‌شان نایل آمدند.
در روزهای اول، مردم متدینِ افغانستان بسیار صلح‌جویانه و در چارچوب قانون، تظاهراتی را سازمان دادند و تنفرشان را نسبت به این فلم ابراز کردند؛ اما این وضع دیری نپایید که عناصر گماشتۀ دشمنان افغانستان، شرایط را به سمتی بردند که مقصود فلم‌سازان امریکایی بود. طوری که در تظاهرات مقابل دانشگاه کابل، ده‌ها نفر از مردانی تجمع کرده بودند که آشکارا علیه دموکراسی شعار می‌دادند و پرچم طالبان را حمل می‌کردند. حتا به گفتۀ شاهدان عینی، این تظاهرکننده‌گان خواهان برگشت امارت اسلامی ‌شده بوده‌اند.
در تظاهراتی که در شرق کابل برگزار شد، در میان مظاهره‌کننده‌گان اسلحه وجود داشته که به سوی پولیس آتش گشوده‌اند. در این میان، از سنگ و چوب نیز استفاده شده که به شمول فرمانده پولیس کابل، ۵۰ سرباز پولیس زخمی ‌شده‌اند. حتا برخی‌ها گزارش داده‌اند که این مظاهره‌چیان یک باب مسجد شریف را نیز به آتش کشیده‌اند. هم‌چنین این مظاهره‌کننده‌گان شعارهایی بر ضد دولت افغانستان و به سود طالبان سر داده‌اند.
در هر صورت، رفتاری که از سوی طرف‌داران امارت اسلامی‌ زیر نام تظاهرات در شهر کابل به‌راه انداخته شده و احتمال می‌رود که چنین برنامه‌هایی در سایر نقاط کشور هم از سوی این عناصر شرافکن روی دست باشد؛ تنها به خاطر بدنام ساختن اسلام است. کسانی که زیر نام تقبیح این فلم، مظاهره می‌کنند و خون می‌ریزانند و به سود دشمنان مردم شعار می‌دهند، چیز کمی ‌از سازنده‌گان آن فلم موهن ندارند. و متاسفانه همین‌ها هستند که با چنین رفتاری، ثابت می‌کنند که گویا فلم‌سازان شرارت‌پیشۀ امریکایی حق به جانب بوده‌اند.
در این‌که گروه‌های گماشتۀ عناصر بیگانه، در چنین فرصت‌هایی به نفع دشمنان افغانستان عمل می‌کنند، تردیدی نیست؛ زیرا این گروه‌ها همواره منتظر موقع مناسب‌اند و در هرگونه فرصت پیش آمده، برنامه‌های طراحی‌شده از قبل را اجرا می‌سازند و بسیار طبیعی هم است که در کشور بحران‌زده‌یی چون افغانستان، فعالیت این عناصر پُررنگ باشد. اما جای پرسش این‌جاست که برخی از افرادی که ماسک نماینده‌گی مردم را به صورت کشیده‌اند، چه‌گونه از دشمنان مردم افغانستان، زیر پوشش چنین رویدادهایی حمایت می‌کنند و چه‌گونه می‌توانند باعث تشنج بیشتر ‌شوند و با شعارهای بی‌سروته خود، آب به آسیاب دشمن بریزند؟
در هر صورت، توقع می‌رود که مردم افغانستان در شناخت این گروه‌ها کوتاهی نکنند و ابزار استفاده‌جویی‌های این حلقات، قرار نگیرند. چون این گروه‌ها در واقع، مکملِ حلقاتی‌اند که در غرب برای بدنامیِ اسلام و مسلمانان تلاش دارند.
کسانی که آن فلم موهن را ساخته‌اند، با شناخت دقیق و برنامه‌یی از قبل طراحی شده، اندیشیده‌اند که چه کسانی ادعای دروغینِ آن‌ها را ثابت خواهند ساخت. پس باید هوشیار بود تا مبادا ثابت گردد که مسلمانان مردمی شرارت‌پیشه و تروریست‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :