خطر بر گشت به نقطۀ اول

29 اسد 1393/

موضع گیری دوروز پیش تیم اصلاحات و همگرایی نشان میدهد هنوز امکان این که این تیم حکومت مورد نظرش را اعلام کند و در برابر «حکومتی تقلبی» ایستاده گی کند وجود دارد؛ زیرا این تیم هم بر روند شمارش آرا شک دارد و نیز کار ناظران خارجی و تفتیش آرا با شک و تردید نگاه می‌کند. از سخنان رهبران این تیم چنان پیداست که کمیسیون انتخابات صداقتی در شمارش آرا ندارد و نهادهای خارجی نیز طرفداری شان در تفتیش آرای انتخابات افغانستان کنار نگذاشته اند. باتوجه به این همه به این نتیجه میرسیم که تا هنوز توافق سیاسی، خلاف سخنان سخنگویان تیم های انتخاباتی، به جایی نرسیده است. افزایش شک و تردیدها و بی اعتمادی بر کار کمیسیون انتخابات و کارمندان ارشد این کمیسیون، یک بار دیگر تیم اصلاحات و همگرایی را به موفق و موضع اول شان برمیگرداند.
زیرا تا کنون بازشماری و تفتیش آرای انتخاباتِ دور دوم، پس از کنارآمدنِ ستادهای انتخاباتی چندین‌بار توقف یافته و دوباره از سر گرفته شده است که این کندوگریز، احتمالاً زمانِ بیشتری را در بر خواهد گرفت.
در اخلالِ پروسۀ بازشماریِ آرا و در نهایت بحرانی ساختن وضعیت، نقش رییس‌جمهور کرزی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که از آغازِ کار تا کنون به صورتِ سیستماتیک در روند مداخله می‌کند. چندان که بارها خود به‌نحوی نارضایتی‌اش را نشان داده است. بی‌تردید که این دخالت‌ها بالاخره کارِ خود را می‌کند؛ زیرا در صورتی که یکی از تیم‌های موجود از قبولی نتایجِ بازشماریِ آرای دور دومِ انتخابات سر باز زند، منفعتِ آقای کرزی بارِ دیگر رونما می‌‌گردد.
از طرف دیگر تا جایی که روشن است، کارمندان کمیسیون انتخابات هم به عنوان اعضای کمپاین انتخاباتی یک تیم عمل می کنند و حاضر نیستند که در ظاهر هم خودشان را بیطرف نشان بدهند. این سخن شاید اغراق آمیز به نظر آید اما متاسفانه واقعیت ها همین است. این بی اعتمادی به پروسه سبب می شود که تیم اصلاحات و همگرایی از بار دیگر در برابر حرکت ها قرار بگیرد و وضعیت به وخامت گراید؛ زیرا این بار دفتر سازمان در کابل نیز نمی تواند طرفداری اش را برای پوشاندن تقلب هایی که صورت کرفته است، کتمان کند و این بسیار خطرناک است.
شرایط موجود در کمیسیونِ انتخابات طوری‌ست که هنوز در شفافیتِ روند بازشماری آرا، جای سوال وجود دارد. بنا بر مشاهداتِ منابع مستقل، هنوز بخش اعظمی ‌از کارکنان کمیسیون انتخابات، سعی در کتمانِ تقلبِ گستردۀ ۲۴ جوزا دارند.
بنابراین، به نظر می‌رسد که پایانِ این روند چندان رضایت‌بخش نخواهد بود و به‌حتم که تا پایان پروسه، ما درگیری‌هایی خواهیم داشت که حتا می‌تواند منجر به مقاطعۀ تیم اصلاحات و همگرایی یا اختتامِ بی‌سرنوشتِ این برنامه گردد.
این گمان را موضوع گیری دوروز پیش تیم اصلاحات و همگرایی تقویت می‌کند. طوری که اخیرا برخی سخنگویان و اعضای ارشد این تیم، نگرانی های شان از آنچه در کمیسیون ها می گذرد مطرح کرده اند و هشداری هایی هم نسبت به نتایج تفتیش غیر شفاف داده اند.
اگر نتیجه آرا شفاف هم باشد و تقلب های سازمان یافته از میان برداشته شوند و رای پاک مردم در نظر گرفته شود بدون شک به مخالفت تیم تحول و تداوم مواجه می شود. چنان که این تیم باتوجه به اعلام نتیجه یی که کمیسیون انتخابات صورت داده بود خودش را برنده انتخابات معرفی می کند و از طرف دیگر این قصد نیت در تفتیش آرا دیده نمی شود که آرای تقلبی را از آرای راستین جدا سازد.
از این‌رو، رسیدن به نتیجه لازم از درک صندوق های رای بسیار مشکل به نظر می رسد و تنها راهی که باقی می ماند ایجاد یک تفاهم سیاسی میان نامزدان در محور تشکیل دولت وحدت ملی است که بحث آن مطرح است. اما بازهم طرف آقای اشرفغنی احمدزی از انجام این توافق به اکراه سخن می گوید که این سبب برانگیختن تیم اصلاحات و همکرایی هم شده و آنان را وادار کرده است ک یک بار دیگر بر سر موضوع اولی شان تاکید کنند و خواستار شفافیت در تفتیش آرا شوند.
بنابرین پیشنهاد ما این است که در شرایط موجود، ناظران بین‌المللی در کمیسیون انتخابات به‌کلی دستِ کارمندانی را که پیوسته در کتمان تقلبِ گسترده می‌کوشند، از کار قطع کنند و صداقت شان را در همکاری با مردم افغانستان نشان بدهند و اگر چنین نشود و روند تفتیش آرا سیاسی ساخته شود و تقلب های سازمان یافته تایید شود، بسیار ممکن است که تیم اصلاحات و همکرایی در برابر آن قرار بیگرد که این به سود هیچ کسی نخواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.