داکترعبدالله باید وضاحت دهد

۱۸ حوت ۱۳۹۳

اظهارات داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت وحدت ملی، در نخستین سالروز وفات مارشال فهیم، نشان می‌دهد شک اختلاف‌نظر عمیقی میان رهبران دولت وحدت ملی، در زمینۀ گفت‌وگوهای صلح وجود دارد و حداقل یک طرف حکومت وحدت ملی که داکتر عبدالله است، اکنون معترض است.
داکترعبدالله گفت که کسانی که به خون مردم و مبارزات مرم ارزش قایل نیستند، بدانند که کسی آنان را اجازه نمی‌دهد که بر سر خون مردم معامله کنند.
این نشان می‌دهد که گفت‌وگوهای صلح می‌تواند، به یک معامله بر سر خون مردم، از جانب حلقه‌هایی در دولت وحدت ملی تبدیل شود.
دولت آقایان غنی و عبدالله، در ماه‌های اخیر، از آغاز گفت‌وگوهای مستقیم با مخالفان مسلح دولت در آیندۀ نزدیک خبر داده و پیش‌تر داکترعبدالله گفته بود که این گفت‌وگوها به زودی راه انداخته می‌شود؛ اما واپسین اظهارات او نشان می‌دهد مشکلاتی در این روند به وجود آمده است.
اخیراً دولت جدید، به گونه‌یی از نتیجه‌بخش بودن گفت‌وگوهای صلح و نزدیکی با پاکستان صحبت می‌کرد که گویی همه چیز به اتمام رسیده و طالبان هرچه زود تر وارد پروسۀ صلح می‌شوند؛ اما تا هنوز هیچ منبع معتبری، از پیش‌رفت در زمینۀ بحث در مورد گفت‌وهای صلح خبر نداده است.
داکتر عبدالله دیروز ضمن تاکید بر اینکه صلح هیچ وقتی به معنی محروم شدن زنان از حق شان نخواهد بود و افغانستان به روزهای تاریک گذشته نخواهد رفت؛ اما در مورد گفت‌وگوی دولت با طالبان با کلمه «اگر» برخورد کرد و گفت: «اگر مخالفان مسلح دولت افغانستان، حاضر به گفت‌وگو شدند، حکومت استقبال می‌کند.»
این نشان می‌هد که دولت افغانستان هنوز هیچ پیامی و چراغ سبزی از جانب پاکستان و طالبان برای گفت‌وگوهای صلح در نیافته است و همه چیز در نقطۀ اول قرار دارد.
اشارۀ داکتر عبدالله به این نکته که اگر طالبان صحبت کردند و اگر آمدند و به معقولیت تن دادند و از جنگ‌وخشونت و ارتباط با تروریسم دست شستند، خانه، خانه مشترک همۀ مردم افغانستان است و هیچ کس را نمی‌خواهیم از کشور تبعید باشد و نمی‌خواهیم وسیله دست اجانب شود و کشور خود را به آتش بکشاند، اما اگر کسی آتش افروزی را وسیله گرفتن امتیاز می‌داند، امتیاز در خدمتش نیست.»
اظهارات داکتر عبدالله نشان می‌هد که خبرهایی که از آماده‌گی طالبان برای گفت‌وگوهای صلح و شرط‌هایی که آنان ارایه کرده اند از جمله، گرفتن چند وزارت و سفارت یا اساس ندارد و یاهم به عنوان یک امتیاز محض قابل قبول واقع نمی‌شود.
نزدیک شدن سیاست‌های رییس دولت وحدت ملی، با پاکستان اخیراً نگرانی‌هایی را در افغانستان به بار آورده است؛ نگرانی‌هایی که حتا روزهای سیاهی را در پیش روی مردم می‌گذارد.
حالا قصه هرچه که باشد، بخشی از رهبری دولت وحدت ملی، از نوع تلاش‌های پنهان در این زمینه تلاش برای گفت‌وگوها نگران است.
این نگرانی درست در حالی مطرح می‌شود که مردم افغانستان نیز در زمینۀ بحث‌ها در بارۀ گفت‌وگوهای صلح و این که چه چیزی قرار است اتفاق بیفتد نگران اند.
حالا یک نکته روشن است که گفت‌وگوهای صلح به این ساده‌گی‌هایی که فکر می‌شود آغاز نخواهد شد و شفافیت این روند در همین مقدمه اش هم به شدت زیر سوال رفته است. مردم نیز از این نگران اند که کسانی بر سرنوشت و حیثیت آنان، به بهانه گفت و گوهای صلح، معامله نکند.
بنابراین پیشنهاد ما به آقای عبدالله این است که هرچه زودتر در مورد این که زیر نام تلاش برای گفت‌وگوهای صلح، چه چیزی از جانب کی‌ها در جریان است، معلومات دهند تا مردم افغانستان در روشنی مساله قرار داده شوند زیرا مردم از او انتظار دارند که مانع حرکت‌هایی شود که در نهایت افغانستان را به پاکستان تسلیم می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.