دهـن هـما بـوی بـد مـی‌دهـد!

دوشنبه 5 دلو 1394/

‫هما سلطانی،‬ وکیل غزنی در مصاحبه با تلویزیون یک، هفت کارمند تلویزیون طلوع را که روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در یک حمله انتحاری جان باختند، «مردار» و فردِ انتحارکننده را «فدایی و شهید» خوانده است.
او پیش از این نیز در مجلس نماینده‌گان به دفاع از طالبان و به ویژه ملاعمر رهبرِ این گروه برخاسته بود و باری ادعا کرده بود که ملاعمر رهبر طالبان در خانۀ او به‌سر می‌برد!
اما اظهاراتِ تازۀ این عضو مجلس، خشمِ عمومی را در پی داشته است. اکثر شهروندانِ کشور به‌شدت بر دولت معترض‌اند که: «چرا این عضو مجلس که به گونۀ صریح در حمایت از گروه‌‌های تروریستی سخن می‌گوید، بازداشت و محاکمه نمی‌شود؟»
مردم معتقدند که این عضو مجلس به‌خاطر مصونیت پارلمانیِ خویش، هر بد و ردی که دلش خواست، می‌گوید و هیچ نهاد و اداره‌یی نیست که از او در خصوصِ اظهاراتش بازپُرس نماید.
حکومت افغانستان در برابرِ اظهارات شرم‌آور و ننگینِ این عضو پارلمان، تا کنون سکوت اختیار کرده و هیچ نهاد دولتی‌یی در این زمینه واکنش نشان نداده است. این مسأله باعث خشم جامعۀ رسانه‌یی و به‌ویژه کارکنانِ سوگوارِ تلویزیون طلوع شده است. معترضان می‌گویند که هما سلطانی لکۀ ننگی بر پارلمانِ افغانستان محسوب می‌شود. او در زیر چترِ نماینده‌گی از مردم، بر خونِ شهروندانِ کشور پای می‌گذارد و هیچ کسی نیست که وی را سرِ جایش بنشاند.
مسلماً خانم سلطانی به قربانی‌های نیروهای امنیتی و تمام شهدا و جانبازانِ این سرزمین توهین کرده است و باید به گونۀ علنی محاکمه گردد. او بر بنیاد قوانین نافذۀ کشور، خاین است و جزای خاین در قوانین ملی تصریح یافته است. اما این‌که دولت تا اکنون به این اظهارات واکنش نداده، بسیار پرسش‌برانگیز است.
چه‌گونه می‌توان تحمل کرد که یک نمایندۀ پارلمان، آن‌هایی را که علیه نظام و دولت می‌جنگند، غازی و قهرمان تلقی کنـد و غیرنظامیانی که جان‌شان را در انتحار از دست داده‌اند، مردار خطاب نمایـد؟!
حالا حتا این تردید به میان آمده ﻛﻪ ﻫﻤﺎ ﺳﻠﻂﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ، ﺩﺭ ﺣﻤﻼﺕ اﻧﺘﺤﺎﺭﻱ و اﻧﻔﺠﺎری ﺩﺳﺖ دارد و یکی از حامیان اصلیِ انتحاریان در کابل می‌باشد. اما سوالِ مهم این است که: چرا مجلس و حکومت در مورد اظهاراتِ او سکوت کرده است؟
خانم سلطانی اکنون به گونۀ علنی ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ و ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺯ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﺎﻥِ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﺨﻦ ﻣﻲراﻧﺪ. اما در صورتی که اﺭاﺩﻩﻳﻲ ﺑﺮاﻱ ﺳﺮﻛﻮﺏِ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاشته باشد، ﺑﺎﻳﺪ او ﺑﻪ ﺯﻧﺪاﻥ افکنده ﺷﻮﺩ تا دیگر کسی جرأتِ چنان اظهاراتی را نداشته باشد.
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﻴﺶ اﺯ آن‌که ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝِ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻥِ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻫﻦِ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪۀ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺭا ﺑﺒﻨﺪﺩ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺯﺧﻢِ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩﻫﺎﻱ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ اﻳﻦ ﻧﻤﻚ ﻧﭙﺎﺷﺪ. به یاد بیاوریم زمانی را که او ادعا می‌کرد ملا عمر در خانه‌اش است، اما همه می‌گفتند که یا دیوانه شده و یا هم شوخی می‌کند، از این‌رو اظهاراتش را جدی نمی‌گرفتند. اما حالا که او مدتی‌ست در برابرِ نیروهای امنیتی کشور سخن می‌گوید و آشکارا از انتحاریان و داعشیان و طالبان حمایت می‌کند و در آخرین مورد هم به شهدای چهارشنبۀ سیاه نفرین می‌فرستد، دیگر ثابت است که او دیوانه و مست نیست؛ بلکه تحتِ یک برنامۀ جدی و منظم چنین اظهاراتی را به زبان می‌آورد.
به نظر می‌رسد که اظهاراتِ او پشتوانه و عقبۀ محکمِ استخباراتی دارند و جداً نگران‌کننده و قابلِ پی‌گیری‌اند. انتظار داریم که دولت با این قضیه برخورد ژرف و قاطع صورت دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.