دولت وحدت ملی؛ نیـاز امـروز و فـردای افغانستان

30 قوس 1392/

هفتۀ گذشته، بنیـاد شهید احمدشاه مسعود میزبان جمعی از نخبه‌گانِ کشور برای بحث روی کنفرانس اجندای ملی و طرح دولتِ وحدت ملی در فرایند انتخابات بود. شرکت‌کننده‌گان، جوانب مختلفِ شکل‌گیریِ دولت وحدت ملی در فرایند انتخابات را به بحث گرفتند و ضمن تأکید بر ایجاد دولت وحدت ملی، از کنفرانس اجندای ملی نیز حمایت کردند. شرکت‌کننده‌گان گفتند که هیچ‌کس به تنهایی در انتخابات پیش رو، برنده نیست و باید زمینه‌یی فراهم شود تا همه خودشان را در دولت آینده ببینند.
دولت وحدت ملی به عنوان یگانه گزینۀ سیاسی برای بیرون‌رفت از وضعیت موجود، از متن اجندای ملی بیـرون شده و تا کنون مورد توجه نخبه‌‌گان کشور قرار گرفته است. وضعیت افغانستان در این شب و روز به مرحلۀ مهمی رسیده و چندی بعد، صفحه‌یی جدید در تاریخ سیاسی افغانستان گشوده می‌شود و این کشور را وارد دهۀ تحول می‌سازد؛ دهه‌یی که جامعۀ جهانی برای افغانستان برنامه‌هایی را در نظر گرفته است. در چنین فرصتی، مسایلی نیز وجود دارد که با توجه به خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، این کشور را تهدید می‌کند؛ از این‌رو بسیار نیاز است تا شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی کشور، سلسله‌برنامه‌های ملی و همه‌پذیری راه‌اندازی کنند تا در روشنی آن، افغانستان به یک ورطۀ خطرناک گذار نکند؛ زیرا ما سال‌های دُشوار و پُر از بیم‌وامید را بعد از ۲۰۱۴ در پیش داریم. در چنین مقطعی طرح اجندای ملی به عنوان یک برنامۀ همه‌پذیر و ملی، توانسته با رویکردهای جدید و برنامه‌های تازه، توجه همۀ نهادهای سیاسی، سیاست‌مداران، تحلیل‌گران، استادان دانشگاه، جوانانِ خبره و همۀ طیف‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های فعالِ جامعه را به خود معطوف بدارد. حالا که افغانستان در حال ورود به دهۀ تحول است، می‌باید که سیاست‌مداران و نخبه‌گانِ افغانستان در این مقطع حساس با توجه به تجربه‌هایی که از دوازده سال اخیر دارند، طرحی را برای رهایی کشور از بحران و رسیدن یک جامعۀ مطلوب به عنوان یک نسخۀ تازه برای افغانستان و جامعۀ جهانی تدوین کرده و ارایه دهند. چرا که در یک دهه و اندی که گذشت، افغانستان نسخه‌های مختلفِ تجربه‌شده در دیگر جوامع را تجربه کرد، اما هیچ‌کدام از آن‌ها با واقعیت‌های مسلمِ این کشور هم‌خوانی نداشت و در نتیجه باعث شد افغانستان هیچ دورۀ موفقی را در تقویم سیاسی‌اش نداشته باشد.
اما اکنون که افغانستان در گردابی از مشکلات و هراس از آیندۀ نامعلوم به‌سر می‌برد، تلاش نخبه‌گان برای ایجاد دولت وحدت ملی می‌تواند یگانه روزنۀ چشم‌نوازی باشد که جامعۀ نابه‌سامانِ ما را به یک فردای روشن و سرشار از اعتماد و هم‌بسته‌گی ملی رهنمون سازد؛ همان فردایی که در آن عدالت اجتماعی و اتحاد ملی، از شعار به عمل و از خیال به واقعیت می‌پیوندد.‌ اجندای ملی در پیِ آن است که انتخابات پیش رو را به یک فرصتِ مناسب تبدیل کند که طی آن، دولت وحدت ملی با مکانیزم‌های روشنِ آن روی کار آید و تمام اقتدارگرایی‌ها و انحصارگرایی‌ها به کنار گذاشته شود و انسجام و مشارکت ملی، و هم‌اندیشی و چاره‌جویی ملی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ نوینی را در جامعه پی بریزد و کشور را از تضادها و تقابل‌های فرساینده به آینـده‌های عالی گذار دهد. انتظار می‌رود که همۀ جریان های سیاسی و سازمان‌هایی که به خیر و فلاح افغانستان می‌اندیشند، روی ایجاد دولت وحدت ملی از مجرای اجندای ملی توجه، تمرکز و رای‌زنی کنند و از رسانه‌های کشور نیز توقع می‌رود که با تأکید بر نیاز افغانستان به دولت وحدت ملی، نقش‌شان را در تعیین آیندۀ کشور، به‌درستی ایفا و مردم را به حمایت از این مهم تشویق کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.