دیده شود رییس‌جمهورچه می‌کند

۵ عقرب ۱۳۹۲

در حال حاضر با وجود اظهارات مکرر رییس‌جمهور کرزی مبنی بر عدم دخالت و مهندسی انتخابات، هنوز هم هراس از این مداخله‌ها و دست‌کاری‌ها در کنار تهدیدهای امنیتی موجود، بزرگ‌ترین چالش‌های فراروی انتخابات آینده عنوان می‌شود.
در کنار این که شماری از نامزدان انتخاباتی به شدت نگران اند که رییس‌جمهور کرزی در امور انتخابات به نفع نامزدان مورد نظر مداخله نکند اما شماری از نامزدان فقط دل به رییس جمهور بسته اند که او دست این‌ها را گرفته به ارگ ببرد.
از این رو چندین چهره در انتخابات به عنوان نامزدان رییس جمهور شناخته می‌شوند؛ اما معلوم نیست که رییس‌جمهور از کی حمایت خواهد کرد.
اما شواهد نشان می‌دهد که رییس‌جمهوری تاکنون در مورد انتخابات بدون مهندسی و مداخله نبوده و بی‌میل نیست که نتیجه بر وفق مرادش در سرانجام حاصل آید.
اما دیروز داکتر عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، با رییس‌جمهور کرزی در ارگ دیدار کرد و در این دیدار از حامد‌کرزی خواسته شده تا از دخالت و اعمال نفوذ او و حکومت در انتخابات آینده جلوگیری به عمل آید.
اما این که انتخابات پیش رو بدون مداخله رییس‌جمهور و به صورت شفاف برگزار شود تنها خواهش این نامزد ریاست‌جمهوری نیست؛ بلکه مردم و همه آنانی که برای انتخابات ثبت نام کرده اند خواهان یک انتخابات شفاف و درست اند.
اشاره رییس جمهور به یک نامزد خاص در نشست شانگ های و هم‌چنان نامه‌های آقای محقق نوشت و سخنان پشت‌پرده دیگری مانند پیشنهاد چک سفید ارگ برای استاد عطا محمد نور، والی بلخ، بدون شک دخالت ارگ و در راس آن رییس‌جمهور کرزی را در انتخابات آینده ریاست جمهوری نشان می‌دهد و هم‌چنان چگونه‌گی ترکیب نامزدان تایید شده همه شواهد و قراینی اند که تداعی‌گر تلاش‌های حکومتی برای مهندسی انتخابات به سود یکی از تیم‌های مورد حمایت ارگ است.
اگر با این دید به قضیه بنگریم، حتا حضور چهره‌های مختلف حکومتی در تکت‌‌های انتخاباتی علیحده خود می‌تواند حاوی پیام و معنا باشد. به این معنا که حضور بسیاری از شخصیت‌های حکومتی در تیم‌های متعدد می‌تواند به عنوان تاکتیکی برای انصراف یکی‌یکی آنها به نفع نامزد اصلی ارگ باشد.
در هر حال با توجه به این صف‌بندی‌ها و نشانه‌هایی که از بازی‌های کنونی پیدا است، به قطع می‌توان گفت که آقای کرزی برخلاف گفته‌هایش در انتخابات آینده ساکت نبوده و نخواهد بود. تلاش برای مدیریت روند انتخابات به سود تیم حاکم از سوی حکومت‌ها حتا در کشورهای توسعه‌یافته بحث تازه‌ای نیست. آنچه البته در میان حکومت‌ها متفاوت است، میزان دخالت تیم‌حاکم و افراد مقتدر در انتخابات است. در کشور ما به نظر می‌رسد که سخن گفتن از مداخله یا عدم‌مداخله تیم حاکم امری بیهوده باشد؛ زیرا در هر صورت حکومت در روند انتخابات علایق و منافعی دارد که راهنمای عمل آنها در عرصه سیاسی می‌باشد. سخن اما این‌جاست که نحوه و میزان این مداخله تا چه حد است؟ آیا این مداخله ابعاد وسیع‌تری دارد و حتا تا سرحد پر کردن صندوق‌های رای پیش می‌رود؟
با این همه نیاز است تا حرکت‌هایی را سامان داد و حمایت کرد که به عنوان حرکت پیشگیرانه برای عدم مهندسی انتخابات از سوی تیم حاکم صورت گیرد و نقش رسانه‌ها در ایجاد چنین حرکتی از اهمیت به سزایی برخور دار است.
ماهم به نوبه خود از رییس جمهور می‌خواهیم که باهمه تحلیل‌هایی که نشان‌گر مداخله او در امور انتخابات پیش رو است، پا پس کشیده و فقط نظاره‌گر خوب رقابت‌ها باشد. خوب است که آقای کرزی دراین مرحله، نقش خوبی برای سلامت انتخابات داشته باشد و این‌گونه انتقال قدرت را با صداقت تمام انجام دهد تا در آینده از او به نام نیک یاد شود. رسالت آقای کرزی در این مرحله این است که به عنوان یک رییس‌جمهور، حق سواستفاده از موقفش را به هیچ نامزدی ندهد و امکانات و منابع دولتی را به نفع نامزدی به مصرف نرساند. اما دیده شود رییس‌جمهورچه می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.