رسالتِ خطیرِ کمیسیون‌های انتخاباتی

23 حمل 1393/

یک هفته از برگزاری انتخابات سپری شده، ولی هنوز اوراقِ رای‌دهی به گونۀ مکمل به کمیسیون انتخابات فرستاده نشده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، تا کنون چهل‌وشش درصد از صندوق‌های انتخاباتی و اوراق رای‌دهی به این کمیسیون رسیده و کارِ شمارشِ آرا ادامه دارد؛ اما پنجاه‌وچهار درصد دیگرِ آن‌ها تا کنون به این کمیسیون نرسیده‌اند. هنوز این برگه‌‎های رای‌دهی در ولسوالی‌های مختلف و در ساحات مختلفِ رای‎دهی باقی مانده‌ و به مرکزِ ولایت‌ها نرسیده‌اند و یا هم شماری از این صندوق‌ها در مرکز ولایت‌ها قرار دارند و تا کنون به کمیسیون انتخابات فرستاده نشده‌اند.
نرسیدن بیش از پنجاه درصدِ صندوق‌های مملو از اوراق رای‌دهی به کمیسیون انتخابات، این نگرانی را به وجود آورده که این صندوق‌ها بدون حضور ناظران، موردِ هر نوع دستبرد قرار گیرند و یا هم این‌که این صندوق‌ها به نحوی نابود گردند. اما اگر هیچ اتفاقی از این‌دست هم نیفتد، دست‌کم ممکن است که اعتبارِ این صندوق‌ها در نزد مردم، نامزدان و حتا خود کمیسیونِ انتخابات خدشه‌دار شود.
بیمِ آن می‌رود که این نرسیدنِ صندوق‌ها به کمیسیون انتخابات پس از گذشتِ یک هفته از برگزاری انتخابات، یک برنامۀ مهندسی‌شده و از قبل طراحی‌شده‌ باشد تا سبب تغییر در نتایج آرا و چندین مشکل دیگر از این دست شود. زیرا هم‌اکنون گمانِ غالب این است که انتخابات به نتیجه رسیده و یکی از نامزدان، برندۀ این دور از انتخابات شده است.
در چنین وضعی، سروصداها مبنی بر این‌که تلاش‌ برای مهندسی کردنِ انتخابات برای کشاندنِ آن به دورِ دوم جریان دارد، به یکی از عمده‌ترین نگرانی‌ها میانِ مردم تبدیل شده است. هرچند بر بنیاد قانون، باید کمیسیون انتخابات بر بنیاد صلاحیتی که دارد، نتیجه را اعلان کند و اعلان نتیجه از آدرس‌های دیگر به‌خصوص ستادهای انتخاباتی نامزدان، نمی‌تواند اهمیت داشته باشد؛ اما این برداشت بسیار برجسته شده است که آقای کرزی هنوز هم در تلاش است که نتایجِ انتخابات را به مسیرِ دل‌خواهش هدایت کند و بر این اساس، می‌خواهد از کمیسیون‌های انتخاباتی به عنوان ابزارهایی برای رسیدن به این هدف استفاده کند.
اما حالا دست‌کم نرسیدنِ بیش از پنجاه درصد از صندوق‌های اوراقِ رای‌دهی به مرکز شمارش آرا در کمیسیون انتخابات، نشان می‌دهد که این‌دست نگرانی‌ها چندان بی‌جا هم نمی‌توانند باشند. حالا باید کمیسیون انتخابات توضیح بدهد که روی چه دلیلی هنوز صندوق‌ها به گونۀ کامل به این کمیسیون نرسیده است و نیز در این هفته، باید این کمیسیون اعلان کند که نتایج قسمیِ آرا از چه چیزی حکایت می‌کند و یا هم نتایج ابتدایی چه را به دست می‌دهد.
تشویشِ دیگری که در این هفتۀ اول پس از برگزار شدنِ انتخابات دست داده، این است که در بسیاری از ولسوالی‌ها در برخی از ولایت‌ها به بهانه‌های توجیه‌ناپذیر، صندوق‌های رای‌دهی گذاشته نشده و در برخی از ولسوالی‌ها صندوق‌های رای‌دی فقط در مرکز وجود داشته‌اند و نه در قصبات مختلفِ این ولسوالی‌های صعب‌العبور، که سبب شده مردمِ آن مناطق نتوانند در انتخابات شرکت کنند. به عنوان نمونه، چندین ولسوالی در ولایت بدخشان از این دست‌اند.
وقتی این‌همه را روی هم بگذاریم، دیده می‌شود که در کار کمیسیونِ انتخابات کاستی‌های فراوان وجود داشته است که اگر به گونۀ دقیق به آن‌‌ها پرداخته نشود، می‌تواند بر سلامتِ شمارش آرا و نتایج انتخابات تأثیر کلانی بگذارد. پیشنهاد ما به کمیسیون‌های انتخاباتی این است که به هر نحو ممکن تلاش کنند که کارِ شمارش آرا به دور از تعرض‌های سیاسی باشد و نگذارند کسانی با مداخله در امور کاری این کمیسیون‌ها، نتایج انتخابات را به مسیر دل‌خواه‌شان بکشانند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.