روز جهانی آزادی مطبوعات و اقدام آزادی‌ستیزِ وزارت فرهنگ

۱۳ ثور ۱۳۹۴

دو شنبه ۱۴ ثور ۱۳۹۴

 

از روز گذشته (۳ می ۲۰۱۵/ ۱۳ ثور ۱۳۹۴) به عنوان روز جهانیِ آزادی مطبوعات(رسانه‌های چاپی) در افغانستان بزرگ‌داشت به عمل آمد. اما وزارت اطلاعات‌ و فرهنگ در همین روز، مکتوبِ تهدیدکننده‌یی را به چهار روزنامۀ کشور از جمله روزنامۀ ماندگار فرستاده و مدیر مسوولِ آن را برای توضیح دربارۀ نشر یک گزارش، به کمیسیون غیرقانونیِ تخطی رسانه‌ها فرا خوانده است. این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ آن‌هم در روز جهانی آزادی مطبوعات، نشان می‌دهد که این وزارت، چنین کاری را در چنین روزی به گونۀ عمدی انجام داده تا عملاً نشان دهد «آزادی مطبوعات» را به رسمیت نمی‌شناسد.
فرستادن نامه‌های غیرقانونی و ترساننده به روزنامۀ ماندگار و سه روزنامۀ دیگر کشور، نشان از آن دارد که وزارت اطلاعات و فرهنگ، این شعارِ سازمان ملل را که امسال گفته است «روزنامه‌نگاری را جدی بگیریم»، رد نموده و بر ایجاد فضای سانسور در رسانه‌ها تلاش می‌ورزد.
روزنامۀ ماندگار این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ را غیرقانونی می‌داند و کمیسیون بررسیِ تخلف‌ها و تخطی‌های رسانه‌یی در چوکاتِ این وزارت را نیز غیرقانونی قلم‌داد می‌کند و از ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم اجراییه می‌خواهد که اجازه ندهند آزادی بیان به این صراحت لگدمال شود و روزنامه‌ها در روز جهانی آزادی‌شان، مورد تهدید وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار گیرند.
به باور ما، حلقاتی در حکومت وحدت ملی تلاش دارند که رسانه‌ها را به هر شکلِ ممکن زیر فشار قرار دهند و اجازه ندهند آن‌ها به بالنده‌گی و تأثیرگذاری برسند. اگر چنین سیاستی در کار نباشد، وزارت اطلاعات و فرهنگ جرأت نمی‌کند که در روز جهانی آزادی مطبوعات، مطبوعاتِ کشور را زیر فشار قرار دهد و به آن‌ها مکتوب‌های غیرقانونی بفرستد. اگر ریاست‌جمهوری به این شکایتِ روزنامۀ ماندگار ترتیبِ اثر ندهد و وزیر اطلاعات و فرهنگ را توصیه نکند و کمیسیون غیرقانونیِ بررسی تخطی‌های رسانه‌یی را ملغا اعلام نکند، به معنای آن است که این سیاست‌های ارعاب‌آور از سوی ریاست‌جمهوری به وزارت اطلاعات و فرهنگ دیکته می‌شود.
هم‌چنان ریاست اجراییۀ دولت وحدت ملی که چند روز پیش در دیدار با مسوولانِ رسانه‌ها وعده داده بود که کمیسیون غیرقانونیِ بررسی تخطی‌های رسانه‌یی را ملغا اعلام می‌کند، تا کنون به وظیفه‌اش عمل نکرده و رسانه‌ها به گونۀ جدی از آقای عبدالله می‌خواهند که به وعدۀ خود عمل کرده و جلو خودسری‌های وزارت فرهنگ را بگیرد.
گفتنی‌ست که وزارت اطلاعات و فرهنگ در نامه‌یی که به روزنامۀ ماندگار فرستاده است، خواستار وضاحت دادنِ مدیر مسوول روزنامه در مورد نشر گزارشی زیر عنوان «زنگ خطر به صدا درآمد؛ وزارت اطلاعات و فرهنگ در تلاش تجدید سانسور است» شده است. این گزارش، به اقداماتِ وزارت فرهنگ در خصوصِ جلوگیری از ورود کتاب‌های برخی نویسنده‌گان افغانستانی به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، پرداخته است.
خوب است که وزارت اطلاعات و فرهنگ به جای توسل به این اقداماتِ غیرقانونی و ترساننده، دربارۀ آن اقدامش به رسانه‌ها و مردم پاسخ بگوید و از حرکت‌های ضد آزادی بیان و ضد قانون اساسی خودداری ورزد.
از مجلس نماینده‌گان، نهادهای حامی رسانه‌ها، رسانه‌های کشور و نهادهای مدافعِ قانون انتظار داریم که در برابرِ اقداماتِ غیرقانونی و ارعاب‌آورِ وزارت اطلاعات و فرهنگ، موضع بگیرند و رسالتِ خویش را در پیوند به حقِ آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها به نحو احسن به اجرا بگذارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.