صلح مستلزم انعطاف است

گزارشگر:چهارشنبه 7 سنبله 1397 ۶ سنبله ۱۳۹۷

محمد اشرف‌غنی، رییس حکومت وحدت ملی، در تماسی با وزیر خارجه روسیه، نشست مسکو را به تعویق انداخته است. قرار بود در این نشست طالبان نیز حضور یابند و این مساله برای دولت افغانستان سنگین تمام شده است؛ زیرا این سوال مطرح بوده است که طالبان به عنوان یک طرف در این نشست شرکت می‌کنند آنهم در نشستی که دولت‌ها در آن شرکت میداشته باشند. همین مساله سبب شد که دولت افغانستان پیشنهاد کند که این نشست به تعویق و تاخیر انداخته شود. این در حالی است که تاکنون هیچ یک از نشست‌هایی که در مورد صلح افغانستان راه‌اندازی شده‌است نتیجه‌یی در پی نداشته است. امروزه مسأله صلح و همزیستی، یکی از بزرگترین مسائل جهان و مورد علاقه دولت‌ها و ملت‌ها بخصوص ملت افغانستان گردیده است. حتی آن‌هایی که عملا آن را به بازی گرفته اند و بهانه‌جویی جنگ و جدال و تجاوزند، باز به ظاهر در راه تأمین صلح و آرامش و همزیستی از خود کوشش نشان می‌دهند. بنابر این با گذشت بیشتر از یک‌ونیم دهه از عمر نظام مبتنی حاکمیت قانون، ارزش‌های دموکراتیک و با پشتبانی جامعه جهانی در ابعاد مختلف هنوز هم از نواحی مختلف دچار بحران و چالش‌های داخلی و منطقه‌ای می‌باشد. اما در این شرایط افغانستان نیاز به دست گیری از جانب همه کشورهایی دارد که بتواند افغانستان را در امر صلح یاری رساند. اکنون که روسیه با پا در میانی می خواهد که نشستی را در مسکو بازی کند به معنای آن است که بحث جنگ و صلح افغانستان به سطح کشورهای جهان مثل روسیه و امریکا اهمیت دارد. یعنی قضیه افغانستان یکی از مهمترین موارد روابط بین‌الملل است و افغانستان ناگذیر است که از این تلاش ها سود بجوید. در خصوص سیاست خارجی سنجیده شده که بتواند کشورهای متضاد منافع در منطقه ( آسیای میانه، روسیه، هند و پاکستان ) را که بیشتر منافع امنیتی شان در قالب نگرانی‌هایی است که از جانب نیروهای بین المللی دارند، از این منظر باید صلح افغانستان منافع امنیتی آنان را تضمین کند. در عین حال باید بیلانسی از رابطه دولت افغانستان میان کشورهای منطقه و امریکا در خصوص صلح افغانستان ایجاد شود. در عین حال از میان برداشتن مناقشه میان دو کشور افغانستان و پاکستان، حکومت افغانستان بسترهای مناقشه برانگیز روابط خارجی افغانستان را با پاکستان در موضوعات مانند، مناقشه مرزی و استفاده از مسیر انرژی برای پاکستان به درستی حل و فصل گردد تا از ظرفیت‌های جوانب در زمینه استفاده شود و همچنان سبب فراهم نمودن فرصت‌های شغلی می‌شود که یک عامل بلقوه در پروسه صلح می‌باشد. این ها همه ممکن است که در یک نشست منطقه‌یی اما با اشتراک قدرت‌های تاثیرگذار قابل طرح و بررسی باشد. بنابراین افغانستان باید بتواند که در امور صلح ثبات نیاز مند استفاده از تجربیات کشورهای دیگر که با سرنوشت مشابه افغانستان رو به رو بوده اند. نیز دارد. به هر صورت افغانستان نباید فرصت‌هایی را که برای صلح فراهم می شود به ساده گی از دست بدهد. از جمله نشست مسکو البته با اشتراک همه طرح های دخیل می‌تواند نقطه آغازی برای یک حرکت جدید در روند صلح افغانستان تمام شود.
لذا باید اذعان نمود که صلح تنها پدیده است که می‌تواند با خود تمامی خوشبختی‌ها و امیدها وآرمان‌های دیرینه هر ملت بخصوص ملت افغانستان را جامه عمل بپوشاند. نیاز مردم افغانستان به صلح، فراتر از مصالحه با مخالفین است و این به معنی این است که باید تمام عواملی که باعث ایجاد تنش و اختلافات در میان مردم می‌شود، شناسایی شده و از بین برده شوند. برای دست یافتن به صلح انعطاف هایی نیز لازم است که نباید زیاد آن را سخت گرفت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.