طـرحِ جـدید بـرای عـلاجِ واقعـه

۱۰ قوس ۱۳۹۸

دو روز پیش احمدولی مسعود، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، در پیوند به مشکلاتی که بر سرِ انتخابات به‌وجود آمده و نیز اعتراض‌هایی که در این خصوص در مراکز ولایت‌ها صورت گرفته، طی یادداشتی گفته است که کمیسیون، انتخابات را دفن کرد؛ اگر تدبیر نشود، دموکراسی می‌میرد.
او در همین یادداشت با اشاره به اعتراضاتِ روز جمعۀ گذشته در برابر کمیسیون انتخابات، گفته است که ای‌کاش مقاومتی که‌ امروز آغاز گردیده، شش‌ماه قبل با پایان قانونی دورۀ پنج‌سالۀ حکومت وحدت ملی در اول جوزا آغاز می‌گردید، تا مدت‌ها قبل با کابوسِ پنج‌ساله وداع می‌کردیم و امروز همه شاهد یک فصلِ جدید می بودیم.
او در ادامه توضیح داده است که «شورای نامزدان ریاست جمهوری فریاد زدند، طرح سرپرستی حکومت دادند تا انتخابات از قید حکومت غیرقانونیِ برآمده از تقلب بیرون می‌گردید؛ بی‌طرفانه، عادلانه، شفاف و بدون امتیازات صدها میلیون دالری و گروپ‌های کمپاینی حکومت، نفوذ و دستکاری داخل کمیسیون برگزار می‌شد، اعلام نتایج معطل نمی‌گردید، کسی قدرت را دو دسته به زور حکومتی قایم نمی‌گرفت، کشور به بحران نمی‌رفت و سرنوشت مردم به این پیمانه تاریک نمی‌شد. [اما] نکردند و گفتند قانون‌شکنی می‌شود و خارجی‌ها نیز نمی‌پسندند! اما قصه به این ساده‌فهمی هم نبود.»
او با لحنِ کنایه‌آمیز نوشته است: «موضع‌گیری قانونی! کمیسیون انتخابات و نقش پسندیدۀ یوناما را همه چشیدیم!»
در پایان نتیجه گرفته است که «اکنون همه باید متیقن شده ‌باشیم که از آدرس کمیسیون انتخابات هرچه بیرون آید، به دفن انتخابات و مرگِ دموکراسی می‌رسد که در مقابل آن باید با همۀ توان محکم ایستاد. اما انتظار تغییر نابجاست؛ حتا اگر کمیسیون آهنگ شفافیت هم‌ کند، ممکن نیست؛ زیرا نه ارقامش را دارد و نه هم اختیارش را. بهتر که کار کمیسیون را یک‌سره‌ منتفی و ملغا دانست و چاره‌یی دیگر سنجید و گزینه‌یی غیر از آنچه در مدت شش‌ماه گذشت را روی کار گرفت.»
در همین حال، دیروز تیم ثبات و همگرایی پس از دو روز اعتراضاتِ مردمی در برابر اقدامات کمسیون انتخابات، به همین نتیجه رسیده و در اعلامیه‌یی از جامعۀ جهانی و کمیسیون انتخابات خواسته است که قبل از آن‌که دیر شود، باید به نجاتِ انتخابات بکوشند.
این اعلامیۀ تیم ثبات و همگرایی یک روز پس از موضع‌گیری احمدولی مسعود در خصوصِ دفن دمکراسی و انتخابات توسط کمیسیون انتخابات، این نکته را مبرهن می‌سازد که انتخاباتی که هنوز با سپری کردنِ بیش از دوماه نتوانسته است نتیجه‌بخش باشد، می‌تواند به یک بحران و چالشِ دیگر منتهی شود که در آن دفنِ انتخابات و دموکراسی متصور است.
تمام جریان‌های انتخاباتی و سیاسی نباید بیش از این چشم‌به‌راهِ کمیسیون انتخابات باشند و باید روی طرحِ جدیدی برای شکست بُن‌بستِ انتخابات اندیشه کرده و کار کنند؛ زیرا از کمیسیون انتخابات در شرایط کنونی نمی‌توان انتظار داشت کاری انجام دهد که در آن، تقلب بازنده و بحـران منتفی باشد.
بنابراین همان‌گونه که در یادداشتِ آقای مسعود آمده است؛ اگر در شش‌ماه قبل خیزش‌هایی شبیه خیزش‌های امروز در برابر پایان مهلتِ کار قانونی آقای غنی صورت می‌گرفت، امروز بسیاری از معضلاتِ سیاسیِ کشور حل شده بود و انتخابات هم به مشکل مواجه نمی‌شد. بر همین مبنا، اکنون هم فرصتِ آن وجود دارد که بر اساسِ طرحی که آقای مسعود و شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ارایه کرده‌اند، به جای نتیجۀ بحران‌‎سازی که کمیسـیون انتخابات قرار است در یک زمانِ نامشخص اعلان کند، راه‌حلِ جدیدی سامان داده شود.
امروز شورای نامزدان انتخابات ریاست‌ جمهوری، طرحِ جدیدی را برای حلِ وضعیتِ ناگوارِ ایجاد شده ارایه می‌دهند که در راستای سایر طرح‌هایِ این شورا برای رهایی از بُن‌بست انتخاباتی موثر است. آرزو برده می‌شود که جریان‌ها و چهره‌های معترضِ وضعیت موجود و جامعۀ جهانی، به این طرحِ جدید توجه کنند و بیش از این به ادامۀ بازی‌هایِ پیچیدۀ انتخاباتی اجازه ندهند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.