فریب سیاست‌های حبابیِ پاکستان را نخورید

گزارشگر:یک شنبه 1 سنبله 1394 ۳۱ اسد ۱۳۹۴

پس از اظهاراتِ ضد پاکستانیِ جنرال دوستم در شمال کشور، حکومت نیز گفته است که اگر پاکستان به گزینه‌هایی که به عنوان ضرب‌الاجل از سوی کابل به این کشور ارایه شده عمل نکند، افغانستان از سیاست‌های دوگانه و عدم همکاری پاکستان با این کشور، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت خواهد کرد.
شکایت کردن از پاکستان به شورای امنیت ساز مان ملل متحد، یکی ابزارهای موثری‌ست که دولت افغانستان سال‌ها قبل باید آن را مطرح می‌کرد؛ اما حالا که گفت‌وگوهای صلح معنایش را از دست داده و افغانستان مورد حملاتِ شدیدِ سازمان استخباراتی پاکستان قرار دارد، باید از پاکستان به دفتر سازمان ملل قاطعانه شکایت کرد.
روزنامۀ ماندگار در چند سال گذشته بارها مطرح کرده بود که باید از سیاست‌ها و مداخلاتِ دولتِ پاکستان در امور افغانستان و شعله‌ور کردنِ آتش جنگ در این کشور، به سازمان ملل شکایت کرد؛ اما حالا ضمن استقبال از این تصمیمِ حکومت تأکید می‌کند که این شکایت‌نامه باید بسیار صریح و روشن ترتیب شود و در صورتی که گنگ و دوپهلو باشد، نمی‌تواند تأثیرِ خاصی بگذارد و توجهی را به خود معطوف کند.
مسلماً حکومتِ پاکستان طی این چند دهه هرگز در برابرِ افغانستان صادق نبوده و این کشور هنوز هم عامل بدبختی در کشور است؛ بنابراین دولت‌مدارانِ افغانستانی دیگر نباید شکار دیپلوماسی حبابیِ این کشور شوند.
اگرچه حالا همۀ مقام‌ها در دولت وحدت ملی سخنانی در برابر سیاست پاکستان و برنامه‌های آن کشور در افغانستان دارند، اما هنوز هم این امیدواری وجود ندارد که دولتِ غنی و عبدالله بتواند شکایت‌نامه‌یی را مطابق خواستِ مردم افغانستان به شورای امنیت پیش کند.
اگر چنین شکایتی (مطابق خواست مردم افغانستان) به شورای امنیت سازمان ملل ارایه شود، باید نخستین اقدام رسمیِ دولت افغانستان در برابر پاکستان پس از سال‌ها شمرده شود. بارها انتظار داشتیم که آقای کرزی به سازمان ملل متحد از پاکستان شکایت کند، اما علی‌رغم همۀ انتظارها و برداشت‌ها چنین اقدامی سامان نیافت. حالا هم که آقای غنی فرصتِ خوبی برای شکایت از پاکستان دارد، نیرنگ‌های پاکستان و ناگزیری‌هایی او را احاطه کرده‌اند که در نهایت سبب می‌شود که یا اصلاً شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل مطرح نشود و یا اگر هم شود، در حدِ یک شکایتِ نرم و منعطفانه باشد. زیرا پاکستان مهره‌های توان‌مندی در بدنۀ تصمیم‌گیرندۀ ارگ ریاست‌جمهوری دارد.
به هر صورت، آقای غنی می‌تواند در شرایطی که پرده از روی سیاست‌های پاکستان برافتاده، بر اساسِ قانون اساسی کشور، به حیث فرمانده کل نیروهای مسلح دست به این اقدام تاریخی بزند. اما اگر این فضا فروکش کنـد و پاکستان با سیاست‌های اغوا کننده‌اش بتواند بارِ دیگر کابل را گول بزند، این فرصت نیز از دست می‌رود و بعدتر این پاکستان خواهد بود که از دولت افغانستان به شورای امنیت شکایت می‌کند.
شکایت افغانستان از سیاست‌های پاکستان و مداخلاتِ نظامی‌اش در افغانستان به شورای امنیت، می‌تواند مانع ادامۀ تجاوز و مداخله و حمایت از تروریسمِ پاکستان در افغانستان شود. زیرا این شکایت می‌تواند کشورهای مقتدرِ جهـان را در برابر پاکستان قرار دهد و پاکستان را به عنوان یک نقطۀ غیرمطمین در نقشۀ بین‌الملل برجسته کند.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Shah Jahan

    اگر شخصی اشراف غنی شهامت کند حرف را در عمل ثابت کند حق افغانستان است. شکایت نامه را باکسانی که در همچو موارد تخصص و سابقه دارند وبا مشوره با کشوری دوست افغانستان همه جوانب آنرا در نظر گرفته ترتیب دهد حرف خود به کرسی بناشند پاکستان در جهان رو سیاه است یکبار دیکر چهره تروریستی وی را به حیث کشور متجاوز یاغی معرفی به سطح جهانی صحه بگذارد.کاری نهایت ارزنده خواهد شد هر چه زودتر اقدام کند بهتر خواهد بود. حاجی ظفر خان