مسوولیتِ دولت وحدت ملی در برابرِ اهالی رسانه چیست؟

سه شنبه 10 قوس 1394/

در دو ماه اخیر، تهدیدهای مستقیمی در برابرِ اهالی رسانه‌ شکل گرفته است. ماین‌گذاری در موتر صدیق‌الله توحیدی، از چهره‌های معروف خبرنگاری، حمله به سالم وحدت رییس آژانس بخدی و یک همکارش، حملۀ مسلحانه به احمد سعیدی روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر، لت‌وکوبِ یک خبرنگار در بدخشان حین انجام وظیفه، کشته شدنِ رییس تلویزیون «آسیا» در کابل، و نیز تهدید دو تلویزیونِ خصوصی توسط طالبان، همه از بی‌مصونیتیِ اهالی رسانه‌ در کشور حکایت می‌کنند.
این‌همه در حالی‌ست که طی چهارده سال گذشته، فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور، مهم‌ترین و ملموس‌ترین دستاورد نظامِ جدید خوانده شده و به‌راستی هم که رسانه‌ها بیشترین‌نقش را در آگاهی‌دهی و ارتقای ذهنیِ جامعۀ جنگ‌زدۀ ما داشته‌اند. اما متأسفانه با گذشتِ هر روز چنین احساس می‌شود که رسانه‌ها و خبرنگاران در تنگنا قرار گرفته‌اند و حلقاتی خواهانِ کنترل و مهارِ آن‌ها طبق میلِ خودشان استند.
حوادثی که هر روز علیه اصحاب رسانه در افغانستان شکل می‌گیرند، کوششی‌ست برای به حاشیه راندنِ رسانه‌ها و مطیع ساختنِ آن‌ها در برابرِ اربابِ قدرت. وقوع حملاتِ مسلحانه در برابر کسانی که کارشان اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی به مردم و نقد نهاد قدرت و بازتابِ فساد حاکم در دستگاه‌هاست، زنگِ خطری‌ست که در گوشِ جامعۀ ما نواخته شده و دولتِ نوپای وحدت ملی را به چالش و پرسش ‌کشـیده است. چرا که دفاع از مردم‌سالاری و پاسداشتِ ارزش‌های آن در هر جامعه‌یی، وظیفۀ دولت‌های دموکراتیکِ آن‌هاست و بدون این مهم، دولت‌ها به فساد و استبداد می‌گرایند.
مسلماً وقتی پاسخِ خبرنگار، تحلیل‌گر و صاحبِ رسانه با گلوله در خیابان داده شود، دیگر مجالی برای آزادی بیان، نقد و پرسش‌گری و اطلاع‌رسانی باقی نمی‌ماند. با این حساب، تأکید تمام نهادهای حامی رسانه‌ها و نیز خبرنگاران و مسوولان و اهالیِ رسانه‌ این است که دولت باید در این زمینه واکنشِ جدی نشان دهد و به حمایتِ قاطع از رسانه‌ها در برابرِ ترور و تهدید همت گُمارد.
دولت وحدتِ ملی به‌راستی اگر خواهانِ ادامۀ راهِ آزادی بیان و تداومِ دموکراسی در کشور است، باید ترورهای به‌شدت مشکوک مانند حمله به جانِ آقای سعیدی را پی‌گیری کند و با مجازات دشمنانِ آزادی بیان، ثابت سازد که دامنِ دولت از این ترورها و تهدیدها مبراست.
آزادی بیان در قوانین افغانستان تصریح و حمایت شده است و دولت باید با تمامِ نیرو به حفظ مشق‌کننده‌گانِ آن بپردازد. دولت وحدتِ ملی فراموش نکند که پس از فروپاشی رژیم طالبان و شکل‌گیری نظامِ جدید و ظهور د‌ه‌ها رسانۀ دیداری و شنیداری و نوشتاری، مجالِ تازه‌یی برای آزادی بیان در کشور رونما شد؛ قانون اساسی کشور، بر اساس مادۀ سی‌وچهارم، آزادی بیان و فعالیتِ رسانه‌های آزاد را تضمین کرد و قانون رسانه‌های همه‌گانی نیز به تصویب رسید تا طرزالعملِ فعالیتِ رسانه‌ها را مشخص سازد. جامعۀ جهانی نیز یکی از اهدافِ بزرگِ حضورِ خود در افغانستان را مردم‌سالاری و آزادی بیان خواند و حتا برای تشویق دولت، ادامۀ کمک‌هایش را به این مهم مشروط ساخت. آقای کرزی نیز همواره فعالیتِ آزاد رسانه‌ها در افغانستان را یکی از افتخاراتِ حکومتِ خود می‌دانست و از این رهگذر، مورد تشویق و حمایتِ دولت‌های غربیِ کمک‌کننده قرار می‌گرفت. اکنون بر دولت وحدتِ ملی است که این تاریخچۀ چهارده‌سالۀ آزادی بیان در کشور را به حافظه بسپارد و با اهمال‌کاری‌های خود، لکۀ ننگِ «بستن دهانِ آزادی» و «بازگرداندنِ استبداد» و یک «عقب‌گرد بزرگِ تاریخی» را به پایِ خود ننویسد!

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Lona Rose

    جناب والی صاحب هرات دلیل اینکه این هوا پیمایی قطردر شرایط که جوانان ما هر روز به کمک مالی این کشور های عرب مرتجع کثیف مانند قطر عربستان سعودی و کویت و بعض کشور های مرتجع پلید عرب به پاکستان نجس کشور تروریستی نمبر یک در جهان و غلامان شان این طالبان خود فروخته مزدور جوانان ما کشته شده هزاران شهر بند کشور عزیز از اثری ظلم طالبان وحشی صفت و مزدور و غلام پنجابی خاک آباهی خود را ترک گفته مهاجر شده در بحر غرق میشوند دلیل چیست این هوا پیما اجازه نشست داده شده و چرادوباره اجازه پرواز داده شده بر علاوه وزارت هوانوردی ریاست عمومی امنیت ملی وزارت دفاع خواب برده ووزارت داخله ووزارت خارجه همه مسول درجه اول هستند.

    شخص شما به صفت نماینده درجه اول دولت مسولیت دارید باید جلو این خود سری را میگرفتید طیاره به هیچ وجه اجازه نشست و دوباره اجازه پرواز را نمیداید کار شما راپور دادند بعد از انجام عمل نیست مسولیت تام دارید

    فرض کنید این طیاره بعوض موتر زره مملو از مواد منجره می بود طیاره را در میدان هوای هرات انفجار میداد جواب ده کی خواهد بود خود شما به ملت جواب دهید آیا اشرف غنی ویا داکتر عبدالله جواب ده به ملت است آیا دلیل به کفایتی و عدم ناتوانی شما نیست. از دست این عربان پلید کشور ما در چه حالت قرار گرفته حال این ها به خاطر تفنن و خوش گذرانی خود به دعوت بعضی مزدوران کثیف پلید بغیرت خاک فروش چند ملیون دالر رشوت گرفتند زمینه آمدن این پلید عرب ها را با رشوت دادند و پا در میانی عقب پرده که سال های گذشته به خاطر خوش گزرانی این عرب پلید مهیا ساخته بود باز به این بیغرتی دست زدند

    ریاست جمهوری باید با این پلیدان که زمینه این کار مهیا ساخته اسمای تمام این غلامان کثیف عرب ها را افشا سازد این ناموس فروش ها مزدور بغیرت دلال را به شدیدترین جزا برساند این پرنده ها کمیاب و نادر کشور ما در جهان نظیر ندارداز دست چند شخص کثیف پلید رشوت خور مرده دلال فرعون صفت نسل شان نابود میسازید جنایت بزرگ است مرک به همچو اشخاص کثیف خجالت بکشید تاکی تن فروشی به این عرب ها کثیف به خاطر جمع کردن ثروت میکنید لعنت خدا بشما خوک صفت ها بیغیرت . حاجی صبور