نتایج ابتدایی انتخابات ۱۳۹۸ و سوال انتقال مسالمت‌آمیز قدرت

۱ جدی ۱۳۹۸

دیروز، اول جدی سال ۱۳۹۸، در حالی که مصادف با هجدهمین سال روز انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در تاریخ افغانستان بود، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام شد و نشان داد که دیگر از تحویل دادن مسالمت آمیز قدرت در افغانستان خبری نیست.
دیروز در نتایج ابتدایی انتخاباتی، تکت انتخاباتی «دولت‌ساز» برنده اعلام شد؛ اما تکت اصلاحات و همگرایی و شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل وجود سه‌صدهزار آرای ناپاک، در میان آرای پاک، به آن اعتراض کردند.
اگرچه زمان اعلام نتایج ابتدایی دیرتر از موعد معینه صورت گرفت؛ اما کمیسیون انتخابات نتوانست که طبق آنتظار مردم و انتظاری که از کمیشنران جدید این کمیسیون میرفت، به شفافیت در انتخابات توجه کنند. اکنون با اعلام نتایج انتخاباتی و در حالی که سه صد هزار رای باطل و غیر شفاف مشمول آن است، کمیسیون فاز جدیدی را برای بحران سازی در کشور گشوده و مشت بحران باز شده است. زیرا با اعلام نتیجه ابتدایی دیده شده است که آرای نامزدان به شکل سیاسی و دلبخواهی تنظیم شده است. چنانکه برای برخی از نامزدان، خلاف واقع، رای زیادی حساب شده و آرای برخی نامزدان کاملا منفی شده است. به نظر میرسد که این برخورد سیاسی با نتایج ابتدایی انتخابات، تحت تاثیر تیم دولت‌ساز بوده و کمیسیون انتخابات نتوانسته است که به گونۀ مستقل عمل کند.
از این رو، انتظار می‌رود که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، به صورت دقیق و همه جانبه، این نتایج را بررسی کرده و آرای باطل را از میان آرای پاک بیرون کند. بدون شک در صورتی که ارای ناپاک از آرای پاک جدا ساخته شود، این احتمال وجود دارد که تغییراتی بنیادینی در نتیجه انتخابات رونماشود. البته برای ما مهم نیست که چه کسی در نتیجه یک انتخابات شفاف، به قدرت میرسد، اما مهم این است که اعتماد مردم به رای شان به انتخابات و دیمکراسی نوپا از بین نرود. اگر این‌بار کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نتواند که مانع تقلب در انتخابات شود، بدون شک با توجه به اعتراضاتی که در برابر آن صورت خواهد گرفت، افغانستان به سمت یک بحران فراگیر رفته و در نتیجه انتخابات به شکست بسیار فاحش مواجه می‌شود تا مردم حتا اسم آن را هم به زبان نیاورند.
در آن صورت بار دیگر استبداد، دیکتاتوری و سیاه روزی و اسارت در چنگال یک مشت انسان‌های طعاع و حریص، برای مردم افغانستان به ارمغان خواهد آمد و هر بار بحث تحویل قدرت، با گلوله و توپ و تانک و کشتن و بستن به همراه خواهد بود.
اگر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نتیجۀ ابتدایی را با اندک تغییرات تائید کند، در آن صورت باز زمینه را برای توجیه تقلب و از بین رفتن انتقال مسالمت‌آمیز قدرت فراهم می‌گردد.
بنابراین اکنون رسالت کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی این است که باید انتخابات را به سمت نتیجۀ منطقی و قانونی آن رهنمون سازد تا در نتیجه، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در افغانستان از بین نرود. در عین حال جامعۀ جهانی باید در نوزدهمین سال حضورشان در افغانستان، این کشور را به سمت تحولات بنیادین برای رشد دمکراسی، همکاری کنند و نباید عقب‌گرد در روند سیاسی کشور سرنوشت مردم را به گروگان بگیرد. همچنان سیاسیون بر سر اقتدار کشور هم باید اصل انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی توجه کنند زیرا حضور خود آنان در مسند نتیجه یک انتقال مسالمت آمیز قدرت در هجده سال گذشته بوده است. فقط انتخابات تنها میکانیزمی هست که در آن انتقال مسالمت آمیز قدرت تضمین می‌شود؛ در غیر آن، نه.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.