هشـدار رییس‌جمهور ستودنی‌ست؛ اما…

16 قوس 1392/

رییس‌جمهور کرزی در «کنفرانس ملی انکشاف سالنگ‌ها برای پنجاه سال آینده» از رسانه‌هایی که برخلاف وحدت ملی افغانستان عمل می‌کنند، انتقاد کرد.
اخیراً فردی به نام «طاقت» در یک تلویزیون به نام «ژوندون» ـ که از بدو تأسیسش در برابر هویت‌های اقوام ساکن در این سرزمین قرار گرفته و بر همۀ ارزش‌های ملی مردم افغانستان در فرصت‌های مختلف می‌تازد ـ، تمام هویت‌های غیرپشتون را «حرامی» خوانده است.
رییس‌جمهور با توجه به نشر این برنامۀ تفرقه‌افگنانه و ضد ملیِ این تلویزیون، هشدار داد و از این‌گونه برنامه‌ها انتقاد کرد. او گفت که در صورت تکرار، باید رسانه مورد بازپرس قرار بگیرد و با قاطعیتِ قانونی با آن برخورد شود.
پیش از اظهارات حامد کرزری، نشرات اخیر آن رسانه با واکنش‌های شدیدی در صفحه‌های اجتماعی و حلقه‌های اجتماعی و سیاسی روبه‌رو شده بود و قرار بود که اعتراضاتی بر ضد آن سامان یابد.
اما روزنامۀ ماندگار قبل از چنین اقدامی، در همین ستون هشدار داده بود که «هرچند سروصدای این گروهک‌ها، بالمقابل هیاهوی مخالفانش را برانگیخته، اما باید تأکید کرد که چنین هیاهوها و واکنش‌ها، این گروهک‌ها را به هدف‌شان نزدیک می‌سازد. زیرا گروهک‌ها و حلقاتی که ادامۀ حضورشان در اجتماع بر مبنای همین نفاق‌افگنی است، بودجۀ خودشان را از این راه تأمین می‌کنند و اصلاً سرشت وجودی‌شان بر بنیاد تفرقه‌افگنی نهاده شده و صرفاً دنبال نتیجۀ کارشان‌ می‌باشند.»
اکنون هم باید تأکید کرد که توجه کردن به چنین سروصداهایی، به معنای جدی گرفتن آنان است. دیگر وقتِ چنین تمامیت‌خواهی‌ها و جزم‌اندیشی‌ها گذشته و هیاهوی این گروهک‌ها هیچ نتیجه‌یی نخواهد داشت. از این‌رو، ما رسالت خود دانسته و خواهانیم که واکنش بالمثل در برابر این گروهک‌های تفرقه‌افگن صورت نگیرد؛ بلکه اقوام و هویت‌های نژادی دیگر، باید صبوری پیشه کرده و اجازه ندهند که این گروهک‌های معلوم‌الحال به اهداف شوم‌شان نایل آیند.
خوش‌بختانه آقای کرزی در یک موضع‌گیری مناسب، حساب این تفرقه‌افگنان را از مردم و ملت جدا کرد و توانست با این اظهارات، کمکی در جهت کنترل احساساتِ عامه در برابر آن حرکت‌های تحریک‌برانگیز، کنـد. اما ضمن این سپاس‌گذاری، این پرسش نیز از رییس‌جمهور مطرح است که: تلویزیون ژوندون و رسانه‌های مشابه آن، از بدو تأسیس‌شان به نشر چنین برنامه‌هایی پرداخته‌اند و بارها شدیدتر از آن‌چه مطرح شد، بر شخصیت‌ها، هویت‌ها و قوم‌های این سرزمین تاخته‌اند و ارزش‌های این ملت را پامال کرده‌اند؛ اما چرا هیچ‌گاه رییس‌جمهور در برابر آن‌ها واکنش نشان نداده بود؟!
شکی نیست که همین رسانه از جانب ریاست‌جمهوری در این مدت تمویل می‌شده است و هم‌چنان از جانب ادارۀ استخبارات پاکستان کنترل می‌شود. نه‌تنها که استخبارات پاکستان برای این رسانه پول می‌پردازد، که شماری از اعضای آن سازمان در این رسانه حضور داشته و آن را پیش می‌برند؛ چنان‌که امنیت ملی کشور، باری از این مسأله پرده برداشته بود.
اما حالا که شخص رییس‌جمهور حد اقل از نشرات اخیرِ این رسانه انتقاد کرده و گفته که خودش شماری از این رسانه‌ها را ـ که بدون شک یکی از آن‌ها تلویزیون ژوندون می‌باشد ـ حمایت کرده است، امید می‌رود که به این مهم نیز پی برده باشد که این نشرات برخلاف وحدت ملی و در راستای تخریب روحیۀ هم‌پذیری در افغانستان صورت می‌گیرد و دستان خارجی هم در تحریک آن‌ها دخیل می‌باشد.
اگر رییس‌جمهور به یاد داشته باشند، در همین ستون چندین بار بر نحوۀ نشرات همین تلویزیون و تلویزیون‌های مشابه اشاره کردیم و آن ‌را در برابر روحیۀ ملی و وحدت ملی معرفی کردیم و از جناب کرزی خواستیم که موقفش را در این مورد اعلان کند و باید از حمایت این شبکه دست بردارد. اما این صدا هیچ‌گاه جدی گرفته نشد.
اکنون بر بنیاد همان گفته وطنی که از هر جای نقص که بگیری، فایده است؛ اعتراض رییس‌جمهوری را در این فرصت تاریخی، گامی به سوی تقویت وحدت ملی می‌دانیم اما با این حسرت که ای کاش این گام پیشتر از این‌ها برداشته می‌شد. حالا تأکید ما این است که آقای کرزی همۀ حمایت‌های مادی و معنوی‌اش را بر این نوع رسانه‌ها قطع کند و جلو فعالیت حلقه‌هایی را بگیرد که تخم تبعیض و نفاق را در جامعه می‌پراکنند. خوب است که این تلویزیون‌ها نیز به‌جای دشنام دادن به مردم افغانستان، باب گفت‌وگوهای علمیِ هویت‌ها و روشن‌گری در جامعه را بگشایند و این‌گونه، اشتباهات گذشته را جبران کنند.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.