ولایتی که در لیست انتخابات نیست در کنترل کی باشد؟

گزارشگر:چهار شنبه 24 اسد 1397 ۲۳ اسد ۱۳۹۷

در دو هفتۀ اخیر، جنگ در افغانستان شدت یافته است و طالبان به حمالات تهاجمی شان از شرق تا غرب و جنوب تا شمال پرداخته‌اند. تلفات نیروهای دولتی هم بالا رفته است. در این میان ولایت غزنی از جمله مناطقی است که تا مرز سقوط به نفع طالبان به پیش رفته است و تازه نیروهای دولتی کمکی وارد شده‌اند که تا آن را از شر سقوط مطلق نگاه کنند. اما سوال این است که چرا ولایت غزنی این‌‎گونه در معرض سقوط قرار گرفته است. به نظر میرسد که ناامن شدن ولایت غزنی ریشه در برخی برخوردهای قومی و سیاسی دارد. زیرا غزنی از مدتی به این طرف دستخوش حادثه‌های سیاسی شده است و این گونه برخی از مردمان آن خودشان در پی منازعات اخیر سیاسی به خصوص بر سر انتخابات، به کشاندن طالبان به این ولایت به خصوص شهر غزنی و وسوالی‌های هزاره نشین آن اقدام کرده باشند تا این ولایت را به شکل کامل به نفع طالبان سقوط بدهند. زیرا زمانی که باشنده‌گان هزارۀ ولایت غزنی به حوزه‌یی شدن برگزاری انتخابات در غزنی واکنش نشان داده بودند و دروازه‌های کمسیون را بسته بودند و پشتون‌های آن ولایت هم نسبت به برگزاری انتخابات غیر حوزه‌یی واکنش داده بودند و هشدارهایی هم صادر کرده‌بودند و گفته بودند که به هیچ عنوان نماینده‌گی هزاره‌ها را در پارلمان از آدرس پشتون‌ها نمی‌پسندند؛ و با این وضعیت برگزاری هر نوع انتخابات در غزنی ناممکن شد. یعنی دولت به هر دلیلی از برگزاری انتخابات در غزنی نه تنها اطمینان نداد که حتا آن را از حوزه انتخابات خارج کرد. با این حال به نظر میرسد که پشتون‌های غزنی در اعتراض به چنین وضعیتی و با حمایت حلقات خاصی، سعی کرده‌اند که این ولایت را از کنترل دولت به شکل مطلق خارج کنند و اینگونه ولایتی که دولت در آن انتخابات را بر گزار نمی‌کند رفته است تا در حاکمیت جریان ضد انتخابات قرار بگیرد. یعنی چنان به نظر میرسد که واکنش مردم در برابر این تصمیم دولت که انتخابات را در غزنی دایر نکند، سبب همکاری برخی از مردمان معترض آن ولایت با رویکرد قومی با طالبان شده است و این‌گونه غزنی در قهر آتش و خون قرار گرفته است. از همین رو برخی از مردمان غزنی همین اکنون طالبان را در اشکال مادی و معنوی حمایت می‌کنند. بنابراین زمانی که دولت در تطبیق یک برنامۀ ملی و سیاسی کشور در برابر مردمی به هر دلیلی تبعیض روا بدارد و نتواند وضعیت را به شکل درست‌تر آن مدیریت کند، می‌تواند چنین واکنش‌های وحشتناک را در پی داشته باشد. زیرا وقتی که غزنی در لیست انتخابات افغانستان قرار نداشته باشد به معنای آن است که دولت به آن ولایت نیازی ندارد و باید از آن رخت ببندد. این انتباهی است که از عملکرد نادرست دولت به وجود آمده است. اما ممکن است که در کنار این دلیل و علت، دلایل و علت‌های دیگری هم وجود دارد، اما کشیدن نام غزنی از لیست انتخابات، یعنی واگذاری رسمی این ولایت برای کسانی که به ارزش‌های دمکراسی و انتخاباتی باور ندارند. بنابراین دولت به خصوص ریاست جمهوری و آنانی که انتخابات غزنی را به شدت سیاسی ساخته اند، امروز در وضعیت بد امنیتی غزنی و تلفاتی که به نیروهای دولتی وارد شده است، مقصر اند؛ زیرا دولت می‌توانست که به جای برگزار نکردن انتخابات در غزنی یا حوزه‌یی شدن آن، به هر شکل ممکن چالش‌های آن  را رفع و زمینه را برای یک انتخابات نسبی مساعد می‌ساخت تا به این حال نمی‌افتاد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.