کمیسیون انتخابات افغانستان را به کجا می‌برد؟

6 ثور 1393/

روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته، کمیسیون مستقلِ انتخابات به‌جای این‌که نتایج ابتداییِ انتخابات را طبق تقویمِ انتخاباتی اعلام کند، به نشر آرایِ هشتادوسه‌درصدیِ قسمی پرداخت. بر بنیاد آماری که در آن روز ارایه شد، این گمان تقویت یافت که انتخابات به دور دوم می‌رود. اما نشرِ آن آمار با واکنشِ محتاطانۀ داکتر عبدالله عبدالله مواجه شد و او آمار ارایه‌شده را پرسش‌برانگیز و نگران‌کننده خواند، و هم‌چنین واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‍‌ها در این‌باره به ظهور رسـید.
علی‌رغمِ آن‌که با نشر نتایجِ پنجاه درصدی آرا، هیچ دلیلی برای رفتنِ انتخابات به دورِ دوم قابل مشاهده نبود، اما هراس عمومی این بود که مبادا آقای کرزی در کار کمیسیونِ انتخابات مداخله کند و این انتخابات را جبراً به دورِ دوم بکشاند تا در سایۀ آن به آن‌چه در سر دارد، جامۀ عمل بپوشاند. روی این نگرانی‌ها بود که در همین ستون نوشتیم که نباید انتخابات به دور دوم برده شود. ولی تعویق زمان اعلانِ نتایج ابتدایی و نشر اعلان نتایجِ قسمی برای بار سوم نشان داد که خطاهای زیادی در کار کمیسیون مستقلِ انتخابات وجود دارد و نیز عمل‌کردهای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نشان داد که این کمیسیون نیز بدون در نظرداشتِ مواردی که قانون به آن پرداخته، به کارهایی دست زده که سبب به ناحق‌باطل شدنِ بخشی از آرای مردم شده است.
در بحبوحۀ گمانه‌‌ها بر سرِ این‌که چرا کمیسیون از نشر اعلان نتایج ابتدایی به بهانه‌های مختلف خودداری کرد، سرانجام کمیسیون برگزاری انتخابات پس از رای‌زنی‌های شبانه‌روزی، نتایجِ بیش از هشتاد درصد محلات رای‌دهی را به مردم اعلام نمود.
اگرچه قرار است تا شام امروز نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شود؛ اما از خلالِ گفته‌های رییس کمیسیون و آماده‌گی‌های قبلی‌شان معلوم شده که احتمال رفتنِ انتخابات به دور دوم برخلاف انتظار مردم، بسیار تقویت شده و این بر حدس‌وگمان‌های مردم مبنی بر نحوۀ تصمیم‌گیریِ سلیقه‌یی و جانب‌دارانۀ کمیسیون‌های انتخاباتی صحه می‌گذارد.
اکنون گفت‌وگوهای موافق و مخالف با اعلام نتایجِ روز پنج‌شنبه جریان دارد و در روزها و هفته‌های آینده، مردم افغانستان شاهد بحث‌های بیشتری در این زمینه خواهند بود. البته در صورتی‌که تصمیمِ کمیسیون‌های انتخاباتی بر اساسِ داده‌های درست و شفافِ از آرای مردم باشد، رفتنِ انتخابات به دور دوم علی‌رغم تمام دشواری‌ها، یک امر طبیعی و دموکراتیک خواهد بود. اما اگر شواهدی مبنی بر دستبردِ کمیسیون‌ها و یا هم برخورد سیاسی با آرای مردم به‌دست آید، یقیناً رفتن به دور دومِ انتخابات به‌شدت جنجال‌برانگیز خواهد شد و جغرافیای بحران توسعه خواهد یافت.
مسوولیتِ کمیسیون‌های انتخاباتی و در رأس همه، مسوولیتِ آقای کرزی در روزها و هفته‌های آینده، بسیار خطیر و سرنوشت‌ساز خواهد بود؛ زیرا نحوه و نوعِ این تصمیم‌گیری‌ها هم می‌تواند آروزهای مردم را تحقق بخشد و هم می‌تواند منجر به ایجاد بحران در کشور شود. اما حالا کارکرد کمیسیون‌ انتخاباتی در اعلان سومین نتایج قسمی، نشان می‌دهد که این کمیسیون آرای مردم افغانستان را تا این‌جا به‌نحوی مهندسی‌شده اعلان کرده و زمینه را برای رفتنِ انتخابات به دورِ دوم مساعد نموده است. ساده‌ترین دلیل برای این‌که کمیسیون انتخابات به‌عمد می‌خواهد انتخابات را به دور دوم بکشاند، این است که اعضای ارشدِ این کمیسیون از ابتدای کارشان از رفتن انتخابات به دور دوم سخن می‌گفتند و اینک این سخن‌ها با رفتارِ مشکوک کمیسیونِ انتخابات به واقعیت نزدیک ساخته ‌شده است. این روند، گمان مهندسیِ انتخابات را بسیار تقویت کرده است. زیرا با توجه به تأخیری که در اعلان نتایج ابتدایی صورت گرفته و با توجه به تغییر نیافتن آرای نامزد پیشتاز، رفتن انتخابات به دور دوم عملی‌تر به نظر می‌رسد. به هر صورت، تمامِ مردم افغانستان با نگرانیِ فراوان به انتظار نشسته‌اند که ببینند کمیسیون‌ انتخابات افغانستان را به کدام سمت می‌برد!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.