کمیشنرانِ جدید نباید به مأمورانِ رهبرانِ سیاسی تبدیل گردند

دو شنبه 8 قوس 1395/

اعضای جدید کمیسیون‌های انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی، دیروز رسماً کارشان را آغاز کردند. کمیسیون انتخابات در نخستین نشست؛ رییس، معاون، دبیر و سخنگویِ خویش را برگزید.
کمیسیون انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی در شرایطی به کار آغاز می‌کنند که در نتیجه تقلب‌های چند دوره در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، اعتبار مردم به انتخابات و حتا دموکراسی به‌شدت خدشه‌دار شده است.
انتخابات در باورِ مردم به یک مسالۀ جنجال‌برانگیز و بحران‌ساز تبدیل شده و هیچ خاطرۀ خوشی از آن در میان شهروندان باقی نمانده است. اکنـون مسوولان جدیدِ کمیسیون‌های انتخاباتی، مسوولیتِ سنگین و آزمونِ بزرگی را برعهده گرفته‌اند. چشم امید مردم افغانستان و جامعۀ جهانی به آن‌ها دوخته شده است تا اعتبارِ از دست رفتۀ نهادهای انتخاباتی را اعاده و آبروی برباد رفتۀ دموکراسی در افغانستان را احیا سازند.
مسوولان جدیدِ کمیسیون‌های انتخاباتی، باید ساختار فاسد و متقلبِ کمیسیون‌ها را از سر اصلاح سازند و چهره‌های صادق، متعهد و باورمند به انتخابات و دموکراسی را در دبیرخانه و بخش‌های دیگرِ کمیسیون‌ها به کار گمارند. چون تقلب صرف از جانب رهبریِ کمیسیون‌ها صورت نگرفته بود. تقلب را سطوحِ میانی و بدنه اصلیِ کمیسیون‌ها مرتکب شده بودند. مسلماً بدون اصلاح بدنه کمیسیون‌ها، شعار اصلاحات در نظام انتخاباتی، هیچ نتیجه‌یی به دنبال نخواهد داشت. باید به تغییر بنیادین در تشکیلِ کمیسیون و کادر مسلکیِ آن تمرکز صورت گیرد.
در کنار این مسأله، هم‌اکنـون نزدیک به دو سال از موعدِ قانونیِ برگزاری انتخابات پارلمانی گذشته است و به همین دلیل، قوۀ مقننه از مشروعیت و مقبولیت افتاده است. کمیشنران جدید یعنی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی باید در نخستین گام، تاریخ برگزاریِ انتخابات پارلمانی را مشخص سازند و تدابیر و تمهیداتِ لازم را برای برگزاری یک انتخاباتِ شفاف و عادلانه پی بگیرند.
اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی باید ثابت سازند که به کشور و مردم‌شان وفادار و صادق هستند و جز خیر و فلاحِ آن‌ها، آرزوی دیگری در سر ندارند.
جنجال‌های انتخاباتِ سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ ثابت ساخت که ثباتِ سیاسی به گونۀ مستقیم به کارکردِ صادقانۀ همین دو کمیسیون بسته‌گی دارد. بنابراین اعضای کمیسیون‌ها باید در عملکرد و تصمیم گیری‌های‌شان اصلِ بی‌طرفی را لحاظ نمایند. مردم انتظار دارند کمیشنران جدید، زیر تأثیر حکومت نباشند و مستقلانه گام بردارند. هرگونه تسلیمی در برابر خواست‌های حکومت، مشروعیتِ این کمیسیون‌ها را زیر سوال خواهد برد.
کمیسیون‌های پیشینِ انتخابات به دلیلِ وابسته‌گی به حکومت و سازمان‌دهی تقلبات، افغانستان را تا مرز فروپاشی و بحران پیش بردند. مسـلماً اگر کمیشنرانِ جدید به مأمورانِ رهبران سیاسی تبدیل گردند، از همین اکنون باید فاتحۀ انتخابات و عدالت را خواند. از این رو، می‌گوییم تصامیم کمیسیون‌‌ها می‌باید بدون ملاحظاتِ سیاسی و جناجی صورت گیرند و رأی پاکِ مردم ملاکِ داوری باشد.
بر حکومت است که با درس از انتخاباتِ ۲۰۱۴ و شرم و آسیبِ کلانی که از این رهگذر نصیبِ کشور شد، در کارِ کمیسیون‌ها مداخله نکند و به استقلالیتِ نهادهای انتخاباتی ارج بگذارد. یقیناً اعتبارِ کمیسیون‌ها بدون همکاری حکومت، تأمین و تضمین نخواهد شد. جامعۀ جهانی به‌ویژه نهادهای ناظرِ داخلی و بین‌المللی در عرصۀ انتخابات نیز باید با مشوره‌های سالم به ثبات و اقتدارِ قانونی و مسلکیِ نهادهای انتخاباتی یاری رسانند.
جدا از برگزاری انتخابات پارلمانی، بزرگ‌ترین و حساس‌ترین کارِ کمیسیون مستقلِ انتخابات می‌تواند برگزاری انتخابات ریاست جمهوریِ بعدی باشد. ما کمتر از سه سال دیگر، شاهد انتخابات ریاست جمهوری خواهیم بود و هراس از تکرارِ تجربه‌های تلخ گذشته، همچنان روح و روانِ شهروندانِ افغانستان را می‌آزارد. کمیسیون‌های انتخاباتی فقط با عبور دادنِ کشور از این هراس و خلقِ تجربه‌یی افتخارآمیز، می‌توانند ظرفیت و لیاقت و صداقتِ خویش را ثابت کنند.
امیـدواریم اعضای جدیدِ کمیسیون‌های انتخاباتی، از این آزمونِ بزرگ و تاریخی سرفراز بیرون شوند و برایِ خود و تمامِ مردمِ کشور و نسل‌های بعدی افتخار و سعادت بیافریننـد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.