شعری از شهید عبدالقهار عاصی

6 میزان 1393/

mnandegar-3دربه‌در خاک‌به‌سر کشته کبابش کردید
کور گردید که بسیار عذابش کردید
خانه‌یی را که سزاوار پرستیدن بود
مرگ‌تان باد که خستید و خرابش کردید
مادری را که به‌جز رنج به‌سر بر نکشید
گیسوانش ببریدید و عتابش کردید
خواهری را که دعاگوی جوانی‌تان بود
داغ در داغ، به خونابه حجابش کردید
کودکی کاو به لب از خنده چراغی افروخت
طعمۀ آتش از سرب مذابش کردید
آن‌چه که بود ز فرهنگ و شرف آدم را
اندرین شهر به یک «هیچ» حسابش کردید
وآن‌چه که از سر وحشت به جهان کس بندید
آوریدید به این خطه و بابش کردید

اشتراک گذاري با دوستان :