از دست‌نوشتـه‌های مهاتما گاندی

گزارشگر:13 دلو 1392 ۱۲ دلو ۱۳۹۲

mandegar-3من می‌‌توانم خوب، بد، خاین، وفادار، فرشته‌خو یا شیطان‌‌صفت باشم،
من می‌توانم تو را دوست داشته یا از تو متنفر باشم،
من می‌توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم،
چرا که من یک انسانم، و این‌ها صفات انسانى است.
و تو هم به یاد داشته باش: من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى، من را خودم از خودم ساخته‌ام،
منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است،
تویى که تو از من می‌سازى، آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.
لیاقتِ انسان‌ها کیفیت زنده‌گى را تعیین می‌کند نه آرزوهای‌شان
و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می‌خواهى
و تو هم می‌توانى انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا نه
ولى نمی‌توانى انتخاب کنى که از من چه می‌خواهى.
می‌توانى دوستم داشته باشى همین‌گونه که هستم، و من هم.
می‌توانى از من متنفر باشى بى‌هیچ دلیلى و من هم،
چرا که ما هر دو انسانیم.
این جهان مملو از انسان‌هاست،
پس این جهان می‌تواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد.
تو نمی‌توانى برایم به قضاوت بنشینى و حکمی صادر کنی و من هم،
قضاوت و صدور حکم بر عهدۀ نیروى ماورایى خداوندگار است.
دوستانم مرا همین‌گونه پیدا می‌کنند و می‌ستایند،
حسودان از من متنفرند ولى باز می‌ستایند،
دشمنانم کمر به نابودی‌ام بسته‌اند و هم‌چنان می‌ستایندم،
چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت،
نه حسودى و نه دشمنى و نه حتا رقیبى،
من قابل ستایشم، و تو هم.
یادت باشد اگر چشمت به این دست‌نوشته افتاد
به خاطر بیاورى که آن‌هایى که هر روز می‌بینى و مراوده می‌کنى
همه انسان هستند و داراى خصوصیاتِ یک انسان، با نقابى متفاوت،
اما همه‌گى جایزالخطا.
نامت را انسانى باهوش بگذار اگر انسان‌ها را از پشت نقاب‌هاى متفاوت‌شان شناختى،
و یادت باشد که این‌ها رموز بهتر زیستن هستند…

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.