حیدری وجودی: «به جناب محمد افسر رهبین به نیت تکریم از اشعارش، به خلوص دل تقدیم می‌کنم»سرود سـبز باران

۲۸ عقرب ۱۳۹۱

گُل سرخِ بهارانست شعرت  ــــــــ سرودِ سبزِبارانست شعرت
حیات تازه می‌بخشد سخن راـــــــ حضورِ آب حیوانست شعرت
بود جمعیت دل‌ها به‌معنی ــ به صورت گرپریشانست شعرت
مرا درکارگاه دیده و دل ـــــــ فروغِ عشق و عرفانست شعرت
به‌چشم روشنِ معنی‌شناسان ـــــــ تجلیگاه ایمانست شعرت
زداغِ خلوتِ آیینه تو ـــــــ چراغان در چراغانست شعرت
به شهرِ شب‌پرستانِ زمانه ـــــــ مه و مهرِ درخشانست شعرت
کنون در پیکرِ بی‌جانِ مردم ـــــــ به رنگِ دیگری جانست شعرت
به بحرِ زنده‌گی ی پرتحرک ـــــــ چو امواج خروشانست شعرت
درین دوران شجاعت مشربان را ــــــ به‌سانِ تیغِ عریانست شعرت
طلسم علتِ پندار بشکن ـــــــ که روح سیل و توفانست شعرت
دماغِ خسته اربابِ دل را ـــــــ گلستان در گلستانست شعرت
فرافردی بود فریادِ گرمت ـــــــ نمای دردِ انسانست شعرت
به‌تارِ شسته اندیشه نو ـــــــ چو مرواریدِ غلطانست شعرت
عزیزم افسرِ رهبین و رهدان
به دردِ عشق درمانست شعرت
پنجشنبه روز عرفه، نهم ذوالحجه‌الحرام ۱۴۳۳ هـ. ق
برابرماه عقرب ۱۳۹۱ خورشیدی

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.