پدر تیاتر افغانستان درگذشت

هارون مجیدی/ 16 قوس 1392/

mandegarاستاد عبدالقیوم بیسد پدر تیاتر افغانستان به عمر ۸۵ سالگی در کابل درگذشت.
استاد بیسد در سال ۱۳۰۷ خورشیدی در دهافغانان شهر کابل به دنیا آمده بود و در سال ۱۳۲۴ هجری خورشیدی از لیسه عالی استقلال فارغ گردیده و از آنجاییکه ذوق و علاقۀ خاص به هنر تیاتر داشت رسماً فعالیت هنری خویش را در همین سال در «پوهنی ننداری» ریاست مستقل مطبوعات آغاز کرده بود.
او کارش را در ثور سال ۱۳۲۲ خورشیدی در پردۀ تیاتر معاصر افغانستان با نمایشنامۀ «میراث» اثر استاد عبدالرشید لطیفی باز آغاز کرد که در آن نقش یک «میرزای کم سواد» و «افسقال» را بازی کرده بود.
افسانههای کاکا منجانی که زمانی شهرت زیاد داشت و از طریق رادیو افغانستان وقت بهنشر میرسید، زن مرد پیرو جوان و اطفال هفتۀ یکبار پای رادیوهای خود مینشستند و با علاقمندی به آن گوش میدانند، از ابتکارات استاد عبدالقیوم بیسد بود.
استاد عبدالقیوم بیسد در کنار فعالیتهای هنری و فرهنگیاش وظایفی چون هنر پیشه و کارگردان رسمی تیاتر تلویزیون و رادیو، مدیر مسوول پوهنی ننداری و شهری ننداری، کار گردان افتخاری لیسههای ملالی، رابعه بلخی، زرغونه و نهاد نسوان و کودکستانها و لیسههای استقلال و امانی، عضو هیأت رییسه اتحادیه هنرمندان، نمایندۀ منتخب مکروریانهای سوم و عضو هیأت رییس شهرداری کابل و نمایندۀ منتخب مردم شهر کابل در مجلس سنا و رییس کمیسیون فرهنگ و علوم آن مجلس، همچنان استاد دانشکدۀ هنرهای زیبا در دانشگاه کابل در زمینۀ کارگردانی، هنر پیشهگی و فن سخنرانی، معین و سرپرست کمیتۀ دولتی فرهنگ و مشاور فرهنگی وزیر اطلاعات و فرهنگ درسال ۱۳۷۰و ۱۳۷۱بود.
او از خزان سال ۱۳۷۱تا آمدن طالبان رییس هنرهای صفحات شمال، استاد ادبیات نمایشی و نمایشنامه و فیلمنامه نویسی و فن سخنرانی در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه بلخ بود و عضویت کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی را نیز داشت.
استاد عبدالقیوم بیسد که در دهۀ چهل خورشیدی لقب استادی را به دست آورده بود، طی نیم قرن فعالیتهای هنری و فرهنگیاش در بیشتر از سه صد نمایشنامه از درامهنویسان مشهور شرق و غرب، از آشیل سوفوکل و اوروپید دورۀ یونان باستان تا قرن پانزده و شانزده شکسپیر و مولیر و هوگو تا قرن اخیر اوژن یونیسکو، اونیل، چخوف، برشت، استاد توفیق الحکیم مصری، استاد عبدالرشید لطیفی، استاد برشنا، عبدالرحمن پژواک و دیگران نقشهای اول را بازی کرده و یا با کارگردانی استاد بیسد سن رفته است.
استاد بیسد در کنار فعالیتهای هنری اش سالهای درازی عضو تیم ملی فوتبال افغانستان بود و برای انجام مسابقات فوتبال سفرهای زیادی کرده است.
استاد بیسد در زندهگی هنریاش که بیش از نیم قرن دوام کرد، ۱۴ نمایشنامۀ رادیویی، ۱۵ تیاتر و نمایشنامۀ تلویزیونی را نوشته است.
استاد قیوم بیسد، شاگردانی را در این عرصه آموزش داده است.
از استاد بیسد مجموعۀ شعری نیز به نشر رسیده است و در پیوند به تاریخ تیاتر در افغانستان و زنده گی شخصیاش اثری ناچاپ از او به جا مانده است.
جنازۀ استاد عبدالقیوم بیسدپدر تیاتر افغانستان دیروز در شهدای صالحین با حضور جمعی از هنرمندان و فرهنگیان به خاک سپرده شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.