تظاهرات بزرگ به حمایت از کمیتۀ ملی المپیک و فدراسیون فوتبال افغانستان

سه شنبه 10 حمل 1395/

mandegar-3شماری از ورزشکاران پایتخت به دلیل حمایت از کمیتۀ ملی المپیک و فدراسیون فوتبال افغانستان تظاهرات بزرگی را صبح روز گذشته در کابل راه‌اندازی کرده‌اند.
راه‌پیمایی این ورزشکاران، از مقابل دفتر کمیتۀ ملی المپیک افغانستان آغاز شده و به‌سوی ارگ ریاست‌جمهوری ادامه می‌یابد.
این راه‌پیمایی، در اعتراض به فرمان رییس‌جمهور مبنی بر لغو کمیتۀ ملی المپیک و فدراسیون فوتبال افغانستان راه‌اندازی شده است.
معترضان می‌گویند که بر اساس راه‌برد و اصول، کمتیۀ ملی المپیک و فدراسیون فوتبال اداره‌های دولتی نیستند و رییس‌جمهور حق مداخله در آنرا ندارد.
پس از این‌که ماه‌های قبل، المپیک آسیایی، جنرال ظاهر اغبر را به عنوان رییس کمیتۀ ملی المپیک کشور شناخت، به تازه‌گی رییس‌جمهور با صدور فرمانی، خواستار لغو این کمیته شده است. این در حالی است که بودجۀ این کمیته و نیز تعیین رییس آن، از سوی کمیتۀ آسیایی المپیک، صورت می‌گیرد.
ریاست جمهوری افغانستان همچنان خواستار به تعلیق در آمدن فدراسیون فوتبال شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.