در مراسم گرامی‌داشت از روز آسیایی فوتبال پایه مطرح شد: افغانسـتان بـرنامـۀ وسیعـی برای رشد فوتبال پایه دارد

گزارشگر:دو شنبه 25 حوت 1393 ۲۴ حوت ۱۳۹۳

mnandegar-3از روز آسیایی فوتبال پایه در فدارسیون فوتبال افغانستان مانند تمام فدراسیون‌های آسیایی با راه‌اندازی جشنوارۀ‌ ورزشی تجلیل شد.
در این روز، کرام‌الدین کریم رییس فدراسیون فوتبال افغانستان خاطر نشان ساخت که فدراسیون فوتبال افغانستان برنامه‌های وسیعی برای رشد فوتبال پایه دارد و این برنامه‌ها در سرتاسر افغانستان عملی خواهد شد.
در این جشنواره بیش از ۲۵۰ کودک زیر سن ۱۲ سال حضور داشتند و یکروز به یادماندنی را رقم زدند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.