رییس جدید تربیت بدنی و ورزش معرفی شد

شنبه 4 قوس 1396/

mandegar-3محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی، حفیظ‌الله ولی رحیمی را به عنوان رییس جدید تربیت بدنی و ورزش کشور معرفی کرد.
آقای رحیمی در برنامه‌یی که با حضور شماری از پیش‌کسوتان ورزش، مدال‌آوران و قهرمانان عرصۀ ورزش در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شده بود، گفت که در اثر جنگ در کشور زیربناها و امکانات ورزشی از بین رفته و در سال‌های اخیر نیز به ورزش توجه لازم صورت نگرفته و حتا برخی از دستاوردها نیز جنبه فردی داشته است.
آقای رحیمی افزوده است که وقت آن رسیده است که در هم‌آهنگی با بخش‌های مختلف ورزشی، عوامل و مشکلاتی را که در برابر جامعۀ ورزشی وجود دارد، شناسایی و در رفع آن اقدام صورت گیرد.
رییس جدیدِ تربیت بدنی و ورزش گفت که با آوردن اصلاحات در امور ورزش کشور، زمینۀ بهتری برای ورزشکاران افغانستان فراهم خواهد شد.
حفیظ‌الله ولی رحیمی، ماه گذشته با حکم رییس حکومت وحدت ملی، جایگزین همایون خیری شد که از ماه قوس ۱۳۹۴ ریاست ادارۀ تربیت بدنی و ورزش را به عهده داشت. محمد اشرف غنی گفت در این برنامه که هدف اساسی حکومت این است که میدان جنگ را به میدان ورزش تبدیل کند.
محمد اشرف غنی بیان داشت که ورزش وسیله‌یی است که مردم را با هم‌دیگر پیوند می‌دهد و ما ضرورت به طرح همه‌جانبه داریم تا تمام ابعاد ورزش را در نظر گرفته و به آن توجه کنیم.»
رییس حکومت وحدت ملی افزود: «تعهد حکومت این است که حامی، ممد و پشتوانه برای ورزشکاران کشور باشد و در جذب منابع برای آنان تلاش کند و در مقابل توقع داریم که ورزش کشور، مسلکی و وسیله همبسته‌گی و موجب افتخار ملی باشد».
به گفتۀ محمد اشرف غنی، نباید نقاط کوچک نباید مانع اهداف بزرگ افغانستانی‌ها در عرصۀ ورزش شود و باید دستاوردهای ورزشکاران به خاطر این‌که سبب خرسندی مردم در سراسر کشور می‌شوند، بیشتر شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.