۱۳۰ میلیون بودجۀ کمیتۀ المپیک مفقود است

گزارشگر:سه شنبه 14 قوس 1396 ۱۳ قوس ۱۳۹۶

mandegar-3رییس حکومت وحدت ملی کمیتۀ ملی المپیک تحت ریاست «محمود حنیف» را که سال گذشته با صدور حکمی در موازات کمیتۀ ملی المپیک تحت ریاست «ظاهر اغبر» ایجاد کرده بود، لغو کرد.
از سال گذشته تا کنون، برای کمیتۀ لغو شده «۱۳۰ میلیون» افغانی بودجه پرداخت شده است و پس از لغو این کمیته از سرنوشت بوجۀ تخصیص یافته برای آن خبری نیست.
چند سال است که اختلافات میان اعضای کمیتۀ ملی المپیک افغانستان بر سر ریاست این کمیته بالا گرفته است و در کنار «ظاهر اغبر»، «محمود حنیف» نیز با گرفتن فرمانی از سوی رییس حکومت وحدت ملی خود را رییس کمیتۀ ملی المپیک افغانستان اعلام کرد.
قابل ذکر است که مطابق قوانین جهانی کمیتۀ ملی المپیک حکومت‎ها حق دخالت در تعیینات این کمیته را نداشته و افراد به ریاست آن از طریق انتخابات در هم‌آهنگی با کمیتۀ جهانی المپیک انتخاب می‌شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.