مسعود از برجسته‌های تصویر انسانیت است

گزارشگر:رضا دقتی/ یک شنیه 18 سنبله ۱۷ سنبله ۱۳۹۷

mandegar-3در زمان جهاد مردم افغانستان با جماهیر شوروی سابق، برای یک پروژۀ عکس‌برداری در ولایت پنجشیر نزد آمر صاحب شهید بودم، در جریان دید وادید و عکس‌برداری چند روزه، یک‌روز ناگهان هواپیماهای روسی به قصد بمباردمان در فضای پنجشیر پیدا شدند، همه از رود خانه‌یی که در نزدیک ما بود به‌طرف کوه فرار کردند تا از دید هواپیماها پنهان بمانند. من که دوربین‌های خود را بالای سر خود گرفته می‌خواستم از رودخانه عبور کنم، در میان رودخانه جاماندم، آمر صاحب شهید که از رودخانه عبور کرده بود، دوباره برگشت مرا همرای خود به آن‌طرف رودخانه برد و جایی قایم شدیم. در آن لحظه از ایشان این پرسش را کردم که وقتی افغانستان از دست شوروی‌ها آزاد شد، پس از آزادی چه خواهد شد؟ برای چندلحظه به فکر فرود رفت و این تصویر در آن لحظه از ایشان گرفتم که تمام پاسخ در این چهره دیده می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.