حکومت  نباید به طالبان  واگذار شود

حکومت نباید به طالبان واگذار شود

بد بینی‌ها در قبال پروسۀ صلح در حال افزایش است، در ابتدا تلاش‌های خلیل‌زاد مبنی بر تحقق صلح، طوری وانمود می‌شد که انگار بحث صلح فقط میان دو طرف امریکا و طالبان بر سر صلح فی ما بین جریان دارد،...

ادامه مطلب...
سیاست‌مداران نسل دوم هزاره  دچار توهم رهبری و شکست در کار جمعی

سیاست‌مداران نسل دوم هزاره دچار توهم رهبری و شکست در کار جمعی

هزاره‌ها در تاریخ معاصر افغانستان از نبود رهبر رنج می‌بردند. زیرا از روزگاری ‌که عبدالرحمان خان هزاره‌ها را تار و مار کرد؛ هزاره‌ها دیگر به وحدت و یکپارچگی فرهنگی-قومی نرسیدند. وحدت فرهنگی-قومی به هزاره‌ها به نوستالژیا و حسرت تبدیل شده...

ادامه مطلب...
غنـی  ادامـه دهنـدۀ راه امیـن

غنـی ادامـه دهنـدۀ راه امیـن

اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی در نشست شورای عالی مصالحه گفت، کسانی عضویت این شورا را به دست‌آورده می‌توانند که در هفده سال گذشته علیه نظام و دولت به عنوان منتقد ظاهر نشده باشند. این سخن، سخنی بسیار خطرناک،...

ادامه مطلب...
آینـدۀ افغـانستان؛  وضعیت نامعـلوم و تـاریک

آینـدۀ افغـانستان؛ وضعیت نامعـلوم و تـاریک

آن چه که این روزها به عنوان مقدمۀ گفت‌وگوهای صلح، از برگزاری جرگۀ مشورتی آغاز تا تشکیل شورای عالی مصالحه و تشکیل هیات‌های مختلف به این منظور، همه غوغای برای هیچ است که منفعت اصلی آن در پای گروه طالبان...

ادامه مطلب...
امـریکایی‌ها حـرف مـی‌زننـد  امـا عمـل نمـی‌کننـد

امـریکایی‌ها حـرف مـی‌زننـد امـا عمـل نمـی‌کننـد

سخنان زلمی خلیل‌زاد فرستاده ویژۀ وزارت خارجۀ امریکا برای صلحِ افغانستان در دیدار با شماری از جوانان در کابل هرچند تازه‌گی ندارد، ولی در بحبوحۀ گفت‌وگوهای صلح و رفت‌وآمدهای آقای خلیل‌زاد به اسلام‌آباد می‌تواند مهم تلقی شود. آقای خلیل‌زاد در...

ادامه مطلب...