افغانستان  ونـزویـلایـی دیگر خواهـد شـد؟

افغانستان ونـزویـلایـی دیگر خواهـد شـد؟

«امروزه سیر قهقرایی دموکراسی از صندوق‌های رای شروع می‌شود.» (از کتاب «دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند») هرچند سیر شتابندۀ دموکراسی‌ها در جهان دیگر غیرقابل مهار به نظر می‌رسد، ولی بسیاری از اندیشمندانِ سیاسی این نگرانی را دارند که استبداد و توتالیتاریسم از راه‌های دیگر به...

ادامه مطلب...
داستان  پُـرآبِ چشـمِ تبـعیض  در افغانستان

داستان پُـرآبِ چشـمِ تبـعیض در افغانستان

اگر قضیۀ عصمت علی‌زاده فیسبوکی نمی‌شد و کسـی به نمراتِ او در مقایسه با یک فرد دیگر دست نمی‌یافت، آیا بازهم می‌شد مطمین بود که عدالت در این کشور رعایت می‌شود؟ چه ضمانتی وجود داشت که قضیۀ علی‌زاده فیسبوکی نمی‌شد...

ادامه مطلب...
در حاشیۀ قیام سوم حوت

در حاشیۀ قیام سوم حوت

شوروی‌های متجاوز چهرۀ بدل کرده بودند. شاگرد وفادار حفیظ‌الله امین! رهبرکبیر، تره‌کی! را با فشار بالشتی بی‌آن که پیاله آبی برایش بدهد به جهنم فرستاده بود و خود با شعار دروغین «مصونیت، قانونیت و عدالت» بر اریکه بود که به...

ادامه مطلب...
میکانیسم نادرستِ گزینش کمیشنران انتخاباتی

میکانیسم نادرستِ گزینش کمیشنران انتخاباتی

حکومت به دنبال وارد کردن تعدیلات در قانون انتخابات که منجر به برکناری و ممنوع‌الخروجی اعضای پیشینِ کمیسیون‌های انتخاباتی شد، حالا برای این‌که کمیسیون‌های انتخاباتی خالی نمانند، طرح جایگزینیِ افراد جدید را با میکانیسم بسیار سادۀ معرفی کردنِ نامزدها به...

ادامه مطلب...
کنفرانس صـلحِ ژینوا  و رسـالت جـریان‌هـای ملـی

کنفرانس صـلحِ ژینوا و رسـالت جـریان‌هـای ملـی

پس از نشستِ شماری از احزابِ مطرح و شخصیت‌های سیاسی و ملی در مسـکو و عدم حضور نماینده‌گان رسمی دولت افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا در این نشست؛ قرار بود هم‌زمان با سفر بن سلمان ولیعهد قدرتمند ‌و ماجراجویِ عربستان...

ادامه مطلب...