برگزاری انتخابات با متخصصانِ تقلب!

برگزاری انتخابات با متخصصانِ تقلب!

برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به وسیلۀ افراد متخصص در تقلب و مهندسی آرا که همه می‌توانند به نحوی شاگردانِ ضیاءالحق امرخیل رییس دبیرخانۀ پیشین کمیسیون انتخابات باشند، به نفع آقای غنی است. او به چنین افرادی نیاز دارد که در تقلب...

ادامه مطلب...
اسـرارِ جنـگ امریکـا  و شـوروی در افغـانستان

اسـرارِ جنـگ امریکـا و شـوروی در افغـانستان

۳۹ سال پیش در چنین شب‌ها و روزهایی، واحدهای ارتشِ چهلمِ شوروی سابق در بسیاری از ولایت‌های افغانستان مستقر شده بودند و در انتظارِ حمله به مراکز تجمعِ مخالفان مسلحِ دولت کمونیستی کابل به‌سر می‌بردند. از همان ابتـدا این پرسش...

ادامه مطلب...
پروفیسور محمدنظیف‌ شهرانی: قانون اساسی افغانستان برای «کی» ساخته شده است

پروفیسور محمدنظیف‌ شهرانی: قانون اساسی افغانستان برای «کی» ساخته شده است

  ببینید مردمی که در بیرون هستند و مسلمان نیستند به‌شکلی عمل می‌کنند که اخلاق آنها ارزش‌های اسلامی را متبلور می‌سازد، اما در برابر آن مسلمان‌های که خود را مسلمان می‌گیرند در آنان هیچ اسلام نیست. این وضعیت چه خلق می‌کند؟...

ادامه مطلب...
تأملی بر فاجعۀ ۱۹ جدی  در گرمـاگرمِ صــلح با طــالبان

تأملی بر فاجعۀ ۱۹ جدی در گرمـاگرمِ صــلح با طــالبان

هجده سال پیش از این در چنین روزهایی، در جریان حملۀ گستردۀ طالبان به ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، این گروه بیش از 300 تن از باشنده‌گانِ این ولسوالی را که عموماً افراد ملکی و دهقان‌پیشه بودند و در جنگ نیز...

ادامه مطلب...
پروفیسور نظیف‌الله شهرانی: قانون اساسی افغانستان برای «کی» ساخته شده است

پروفیسور نظیف‌الله شهرانی: قانون اساسی افغانستان برای «کی» ساخته شده است

بخش نخست/ اشاره: در نشستی که تیم وفاق ملی برای گرامی‌داشت از هفتۀ قانون اساسی به روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته برگزار کرده بود، شماری از پژوهشگران، استادان دانشگاه و حقوق‌دانان صحبت کردند. پروفیسور دکتر نظیف‌الله شهرانی استاد دانشگاه اندیانا که پژوهش‌های...

ادامه مطلب...