صلح افغانستان و بازی پاکستان

صلح افغانستان و بازی پاکستان

تلاش برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح افغانستان ادامه دارد، اما گفت‌وگوهای صلح بسیار پیچیده شده و حتا نقش آفرینی پاکستان سبب توافق کامل طرفین در مذاکره نشده است. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته زیرا...

ادامه مطلب...
دولتِ فـروکاویـده؛  لـویاتـانِ    دروغیـن

دولتِ فـروکاویـده؛ لـویاتـانِ دروغیـن

توماس هابس (Thomas Hobbes, 1588-1679) فیلسوف و نظریه‌پرداز دولت، اثر نامدارِ خود «لویاتان» (Leviathan) را در سال ۱۶۵۱ نوشت. این کارِ او یکی از کلاسیک‌های روزگار عصر نو در پیوند با تیوری‌های دولت (تیوری‌های ظهور دولت) پنداشته می‌شود که در...

ادامه مطلب...
آیا جنـگ افغانستان جنگِ امریکـا نیست؟

آیا جنـگ افغانستان جنگِ امریکـا نیست؟

شاید عجیب‌ترین کسی که در نیم‌قرنِ اخیر به کاخ سفید راه یافته، همین دونالد ترامپ باشد. او همواره به رفتارهای عجیب‌ و سخن‌های از آن عجیب‌تر شهره شده است. هر وقت پشت تربیون می‌رود، همه انتظار دارند که ببینند این‌بار...

ادامه مطلب...
تأخیر در انتخابات  و ادامـۀ بحـران

تأخیر در انتخابات و ادامـۀ بحـران

اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی با خاموشی اختیار کردن در مورد انتخابات می‌خواهد نشان دهد که او بی‌طرفیِ خود را در این رابطه حفظ کرده است. آقای غنی در ماه‌های اخیر که بحث انتخابات پارلمانی و بعداً ریاست‌جمهوری در کشور...

ادامه مطلب...
بـانـک‌هـای رای ایـن‌بـار  چـه خـواهند کـرد؟

بـانـک‌هـای رای ایـن‌بـار چـه خـواهند کـرد؟

در حالی که کمیسیون انتخابات یک بارِ دیگر انتخابات سال آیندۀ ریاست‌جمهوری را در مغایریت با قانون اساسی کشور، برای سه ماه دیگر به تأخیر انداخت، اما فضای یارگیری‌های سیاسی و تشکیل تیم‌های انتخاباتی در کابل بیش از هر زمانِ...

ادامه مطلب...