دمـوکـراسـی  میـان «آری» و «نـه»

دمـوکـراسـی میـان «آری» و «نـه»

دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، هرچند انتخابات از مولفه‌های اساسیِ آن می‌تواند شمرده شود. دموکراسی تمثیل حضور و مشارکتِ مردم در تصمیم‌گیری‌های کلانِ سیاسی و نقشِ آنان در ایجاد فضای مطمین برای چنین مشارکتی است. انتخابات از آن جهت برای...

ادامه مطلب...
جنرال رازق  مردی که ناگهان قهـرمان شـد!

جنرال رازق مردی که ناگهان قهـرمان شـد!

در آستانۀ انتخابات مجلس نماینده‌گان، افغانستان شاهد رویدادهایی بود که توجهِ اکثریتِ مردم را به خود معطوف داشت. نخستین رویدادِ تلخ پیش از برگزاری انتخابات، حمله به جانِ جبار قهرمان یکی از معروف‌ترین چهره‌های نظامی و نامزد انتخابات در هلمند...

ادامه مطلب...
خلیـل‌زاد و تکـرار اشتباهـاتِ گـذشته

خلیـل‌زاد و تکـرار اشتباهـاتِ گـذشته

درحالی که ارگ از گفت‌وگوهای طالبان و زلمی خلیل‌زاد به عنوان نمایندۀ ویژۀ امریکا در مسالۀ تسهیل روند صـلح استقبال کرده، اما بسیاری از کنشگرانِ سیاسی کشور، نگاه خوش‌بینانه به این گفت‌وگوها نداشته‌اند. به نظر می‌رسد که آقای خلیل‌زاد در...

ادامه مطلب...
انتـخابات  و نگرانی‌ از چاق‌شدنِ گوسفندها

انتـخابات و نگرانی‌ از چاق‌شدنِ گوسفندها

وزارت داخله اعلام کرده که پنجاه‌هزار نیـروی بیشتر اعم از پولیس و ارتش برای تأمین امنیت انتخابات گماشته شده‌اند. این نیروها وظیفه دارند که در روز برگزاری انتخابات شرایطی را فراهم کنند که شهروندانِ کشور بتوانند با خیالِ آسوده به...

ادامه مطلب...
سـوزِ فقـر  و ابتـذالِ انتخابات

سـوزِ فقـر و ابتـذالِ انتخابات

اگر از اندیشه‌های آرمانی و دیدگاه‌هایِ هنجاری بگذریم و چشم بر واقعیت‌هایِ تلخ بگشاییم، خواهیم دید در سرزمینی که سوزِ فقر و غمِ نان حاکم شده، یک انتخاباتِ آزاد و عادلانه تا چه حد می‌لنگد و تا کجاها سقوط می‌کنـد....

ادامه مطلب...