تهدیدهای بی‌پشتوانۀ ارگ

تهدیدهای بی‌پشتوانۀ ارگ

افغانستان در میان بیم و امیدهای زیادی هر روز به تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی نزدیک‌تر می‌شود. با آن‌که هنوز اطمینان کامل برای برگزاری انتخابات پیش‌رو موجود نیست و بسیاری‌ها به‌شمول شماری از نامزدان فعلی شک دارند که دولت بتواند انتخابات...

ادامه مطلب...
اتـمر  هم به اپوزیسیون پیوست!

اتـمر هم به اپوزیسیون پیوست!

حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به‌صورت غیرمترقبه از کارش کناره‌گیری کرد. این کناره‌گیری می‌تواند سوال‌های زیادی را برانگیزد. با این‌حال نباید فراموش کرد که کناررفتن آقای اتمر به‌صورت آنی و آن‌گونه که گفته شد، غیرمترقبه اتفاق افتاده‌است. از مدت‌ها...

ادامه مطلب...
گزینه روی میز؛ تشکیل حکومت موقت!

گزینه روی میز؛ تشکیل حکومت موقت!

حامد کرزی رییس جمهوری پیشین کشور در یکی از گفت‌وگوهای اخیرش، راه بیرون‌رفت از وضعیت بحرانی کنونی را تشکیل لویه جرگۀ عنعنوی و ایجاد حکومت موقت دانسته‌ است. این دیدگاه از سوی برخی سیاسیون دیگر کشور که دغدغۀ نجات کشور...

ادامه مطلب...
چـرا طالبـان به آتـش‌بس  « نـه» گفت؟

چـرا طالبـان به آتـش‌بس « نـه» گفت؟

وقتی زلمی خلیل‌زاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان دوباره مامور می‌شود که به این کشور به‌عنوان نمایندۀ ویژۀ رییس جمهوری امریکا برگردد، معنای ساده‌اش این‌است که اوضاع آن‌گونه که انتظار برده می‌شده، بر وفق مراد نیست. خلیل‌زاد همواره گزینۀ روزهای...

ادامه مطلب...
افغانستان، کشوری بدون حکومت!

افغانستان، کشوری بدون حکومت!

اتفاقهای خونین روزهای پسین، چه در غزنی، فاریاب و کابل، همه گویای یک چیز اند که در افغانستان دیگر نهادی به نام حکومت وجود ندارد. اگر چنین چیزی هم وجود داشته باشد، فقط در چهار دیواری ارگ و پشت دیوارهای...

ادامه مطلب...