نشانه‌گیریِ دو دشمن به سویِ یک هدف/  یادی از شهدای ۱۲ و ۱۳ جوزای ۱۳۹۶

نشانه‌گیریِ دو دشمن به سویِ یک هدف/ یادی از شهدای ۱۲ و ۱۳ جوزای ۱۳۹۶

اشـاره یک سال از حادثۀ خونینِ روزهای 12 و 13 جـوزا می‌گذرد. روز دوازدهم جوزای 1396، روز پرسش و دادخواهیِ جوانانِ معترض بر کُشتار دهمِ جوزا بود. حملۀ انتحاری تروریستان با یک عراده تانکرِ کلانِ انتقال فاضلاب در این روز (دهم...

ادامه مطلب...
بانـوی نخـست  چگـونه «پشتـون» شـد؟

بانـوی نخـست چگـونه «پشتـون» شـد؟

شفیعی کدکنی شاعر و منتقد ادبی معروف، گاهی به کنایه به برخی از افراد که ادعای دکتری در ادبیات داشتند، می‌گفت که فلانی دکترای ادبیاتِ خود را از کارخانۀ قند فریمان (منطقه‌یی در تربت جام ایران) به‌دست آورده است. اما...

ادامه مطلب...
این‌بار متوجه «رای»ِ خود باشیم!

این‌بار متوجه «رای»ِ خود باشیم!

در این‌که تفکیکِ قوا در نظام سیاسی کشور به گونۀ نمادین صورت گرفته بحثی نیست، اما بحث بر سرِ این می‌تواند باشد که این تفکیک قوا چقدر توانسته در مهارِ قدرت و نظم‌بخشی به جامعه کمک رساند. این‌جاست که می‌بینیم...

ادامه مطلب...
سود و زیانِ افغانستان و پاکستان در تقابل جدیدِ  واشـنگتن ـ تهـران

سود و زیانِ افغانستان و پاکستان در تقابل جدیدِ واشـنگتن ـ تهـران

تقابل ایالات متحدۀ امریکا و جمهوری اسلامی ایران، پس از خروج برجام که با اعلان سیاستِ جدیدِ مایک پمپئو وزیر خارجۀ امریکا وارد مرحلۀ تازه گردید، برای پاکستان شانسِ بهتر و برای افغانستان چالش‌آفرین و زیان‌بار است. پاکستان در این...

ادامه مطلب...
انتخـابات پارلمـانی  در مسـیرِ انحـراف و گُمـراهی

انتخـابات پارلمـانی در مسـیرِ انحـراف و گُمـراهی

از همین حالا پیداست که انتخابات آینده، انتخاباتِ خوبی نخواهد بود. این گفته را نباید حمل بر ایجاد فضای یأس و ناامیدی و بی‌انگیزه کردنِ مردم به روند انتخابات تعبیر کرد. وضعیت از همان نخستین‌روزهای آغاز ثبت‌نام که با اما...

ادامه مطلب...