ذهنیتِ قبیله‌یی  وجنگِ افغانسـتان

ذهنیتِ قبیله‌یی وجنگِ افغانسـتان

برخی رسانه‌ها مطلبی را به نقل از حکمتیار به نشر رسانده‌اند که بسیار تکاندهنده است. سخنانی را که گلبدین حکمتیار رهبر یکی از شاخه‌های حزب اسلامی این روزها مطرح می‌کنـد، حتا رهبر آلمان فاشیستی نیز با چنین صراحتی بیان نکرده بود....

ادامه مطلب...
بـازی‌هـای صلـح  در بحبـوحۀ جنـگی مدهـش

بـازی‌هـای صلـح در بحبـوحۀ جنـگی مدهـش

شهر مسقط عمان، روز دوشنبه شاهد برگزاری نشستِ گروه هماهنگی چهارجانبه با شرکت نماینده‌گانِ کشورهای افغانستان، امریکا، پاکستان و چین بود. هدف این نشست، یافتن راه‌های مذاکره با گروه‌های مخالفِ دولت افغانستان عنوان شده است. به نظر می‌رسد پس از...

ادامه مطلب...
مجــلس و ارگ  رو در رویِ هـــم

مجــلس و ارگ رو در رویِ هـــم

رییس‌جمهوری افغانستان به نامزدوزیران هشدار داده است که از هرگونه معامله با اعضای پارلمان به هدف گرفتن رایِ تأیید خودداری ورزند. او گفته است که اگر اطلاعاتی مبنی بر معامله‌گری به دستش برسد، آن نامزدوزیر را از فهرست حذف خواهد...

ادامه مطلب...
دمـوکراسـی  «نـظام وارداتـی» است؟!

دمـوکراسـی «نـظام وارداتـی» است؟!

برخی‌ها در افغانستان به این نتیجه رسیده‌اند که دموکراسی یک نظام وارداتی‌ست و به همین دلیل در این کشور به بن‌بست رسیده است. اتفاقاً کسانی که این دیدگاه را این روزها ترویج می‌کنند، نه طالبان و گروه‌های عقب‌گرایِ سنتی اند...

ادامه مطلب...
کـرزی  و اصرار بر اشتباهاتِ گذشته

کـرزی و اصرار بر اشتباهاتِ گذشته

کرزی رییس‌جمهور پیشینِ افغانستان هنوز با کنار رفتن از قدرت به عنوان یک امرِ سادۀ سیاسی در کشوری با مناسبات دموکراتیک ـ حالا حداقل در ظواهر امر ـ کنار نیامده و با گذشتِ هر روز دوری از قدرت او را...

ادامه مطلب...