شهید مسعود جانشین داشت؟

شهید مسعود جانشین داشت؟

آیا مسعود شهید رهبر استوره‌‌یی حماسی جهاد و مقاومت ملی جانشین داشت؟‌ واقعاً که مسعود به عنوان یک رهبر مادرزاد با نبوغ نظامی بی‌نظیر در جغرافیای جهاد و مقاومت ملی افغانستان با‌ شاخص رهبر هنر جنگ چریکی در سنگرها و...

ادامه مطلب...
باختِ غنـی  در معادلۀ صـلح

باختِ غنـی در معادلۀ صـلح

با آن که از سرگیری گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان با خوش‌بینی‌های زیادی همراه بود، ولی حالا که یک بارِ دیگر این گفت‌وگوها برای مدتِ نامشخصی متوقف شده، به نظر نمی‌رسد که انتظار زیادی بتوان از این گفت‌وگوها داشت....

ادامه مطلب...
بحران انتخاباتی چگونه حل می‌شود؟ کمیـسیون داور صـادق نیست

بحران انتخاباتی چگونه حل می‌شود؟ کمیـسیون داور صـادق نیست

بحران انتخاباتی نه با رقابت دو تیم حکومتی حل می‌شود، نه با رفاقت‌شان. وقتی دستور داده شد که‌ پروسۀ انتخابات ادامه یابد، پس از دو ماه کمیسیون به یک‌باره‌گی دو جلسۀ پیهم را با تعدادی از تکت‌های انتخاباتی، حلقات و نهادهای...

ادامه مطلب...
غنـی و طالبـان  یکـدیگر را تکمیـل می‌کننـد

غنـی و طالبـان یکـدیگر را تکمیـل می‌کننـد

نتیجۀ انتخابات ششم میزان به همان گره کوری رسید که متأسفانه انتظار آن می‌رفت. یک بارِ دیگر کمیسیون انتخاباتِ افغانستان با نشان دادن ضعفِ مدیریت و جانب‌داریِ خود از دستۀ انتخاباتیِ بر سرِ قدرت، خیانتِ بسیار بزرگی را در حقِ...

ادامه مطلب...
قدرت یا حاکمیت؟

قدرت یا حاکمیت؟

معنای دقیق از قدرت یا حاکمیت را دشوار است ارایه کرد. یکتن از سیاسیون در نوشته‌یی می‌نگارد: واقعیت مهم و نخستینی که باید دربارۀ قدرت دانست ـ این است که واژه قدرت با اقتدار، نفوذ، اجبار و ترغیب مترادف دانسته...

ادامه مطلب...
Page 30 of 581« First...1020...2829303132...4050607080...Last »