افغانستان چـرا به رفـاه نمـی‌رسـد؟

افغانستان چـرا به رفـاه نمـی‌رسـد؟

موجودیت فساد اداری در افغانستان، حقیقت تلخی‌ست که امنیت، حاکمیت قانون و رشد اقتصادی را در این کشور به چالش کشیده و هرگاه به آن خاتمه بخشیده نشود، امیدی برای رفاه و ثبات در کشور وجود نخواهد نداشت . دو روز...

ادامه مطلب...
کمیسیون انتخابات منطق و قانون نمی‌شناسد

کمیسیون انتخابات منطق و قانون نمی‌شناسد

سخنان اعضای کمیسیون انتخابات در برابر نماینده‌گان دسته‌های انتخاباتی معترض به وضعیت انتخابات و تقلب‌هایی که صورت گرفته است، به وضوح نشان دادند که دیگر کمیسیون انتخابات یک کمیسیون غیرجانب‌دار و متکی به قوانین و اصول انتخاباتی نیست و به...

ادامه مطلب...
مســعود  و صلح با طالبان

مســعود و صلح با طالبان

بخش چهارم/ در اینجا بنده خاطرۀ دیگری را که خود شاهد آن بودم، ذکر می‌کنم. یک روز در شهر دوشنبه که من درآن‌زمان نمایندۀ آمرصاحب درآنجا بودم، همراه چند نفر دریکی ازمهانخانه‌های‌مان که به مهمانخانۀ ۱۴ شهرت داشت، نشسته بودیم که ناگهان...

ادامه مطلب...
عـرق شـرمت را هـم  مـن پاک کنـم؟

عـرق شـرمت را هـم مـن پاک کنـم؟

شبکه‌های اجتماعی را واکنش به سخنان حلیم تنویر، فراگرفته، اما اکثر واکنش‌ها یک نکتۀ ‌مهم را بازتاب نداده و من می‌خواهم همان نکته را بگویم. و آن درد پشتونها ‌است. اما پیش از آن یک توضیح کوچک و آن اینکه: من...

ادامه مطلب...
اُمیــدی  به گفت‌وگوهای صلح نیست

اُمیــدی به گفت‌وگوهای صلح نیست

گفت‌وگوهای صلحِ امریکا با هیأت طالبان در قطر، دوباره پس از سه ماه توقف از سر گرفته شده است. این‌بار دو طرف با اُمیدواریِ بیشتری این گفت‌وگوها را آغاز کرده‌اند. ظاهراً طالبان نیز این‌بار با آماده‌گیِ بیشتر می‌خواهند در گفت‌وگوها...

ادامه مطلب...
Page 32 of 581« First...1020...3031323334...4050607080...Last »