کمیسیون انتخابات غرق در خوش‌خدمتی به تیمِ دولت‌ساز

کمیسیون انتخابات غرق در خوش‌خدمتی به تیمِ دولت‌ساز

استدلال کمیسیونِ انتخابات برای بازشماری آرایی که مورد تردید دسته‌های انتخاباتی قرار دارد، حتا با معیارهایِ ارایه‌شده توسط قانون و مصوبه‌هایِ این کمیسیون نیز بی‌پایه و اساس است. اعتراض‌کننده‌گان به بازشماری آرا در ولایاتی که ظنِ بیشترین تقلب‌های انتخاباتی می‌رود،...

ادامه مطلب...
خدمت اعضای مجلس: پول‌های‌تان را بی‌جا مصرف نکنید!

خدمت اعضای مجلس: پول‌های‌تان را بی‌جا مصرف نکنید!

در سال‌های اخیر شمار نهادهای مدعی فعالیت مدنی و اجتماعی در افغانستان بیشتر شده است. جنب‌وجوش این نهادها در پایتخت رنگ‌وبوی بیشتری داشته و در نقاط مختلف کابل دفتر و دیوان‌شان دیده می‌شود. کار این گونه نهادها در شرایط حساس...

ادامه مطلب...
اعتراض‌های مردمی و سخنانِ غیر مسوولانه

اعتراض‌های مردمی و سخنانِ غیر مسوولانه

برخی‌ها پس از اعتراض‌های مردمی در برابر تقلب‌های انتخاباتی، اظهارنظرهایی به‌خاطر خشنودی یک دستۀ مشخصِ انتخاباتی صورت دادند که حتا خرد سیاسی‌شان را نیز با سوال روبه‌رو کرده است. سخنانی از این دست که در برابرِ مظاهره‌کننده‌گان «نیروهای امنیتی حق...

ادامه مطلب...
بـزرگتـرین اشتبـاه  راهبـردی امـریکا در منطقه

بـزرگتـرین اشتبـاه راهبـردی امـریکا در منطقه

تنها راه برون‌رفت از همه بحران‌های منطقه، ایجاد اتحادیه میان افغانستان، ایران و پاکستان و حمایت امریکا از این اتحادیه است. بزرگترین اشتباه امریکا در دو دهۀ گذشته عدم حمایت از ایجاد این اتحادیه و دشمنی بیهوده و لجوجانه با...

ادامه مطلب...
«نه» به تقلب  «آری» به عدالت

«نه» به تقلب «آری» به عدالت

اعتراض‌های مردمی در برابر تقلب و مهندسی آرا در انتخابات ششم میزان آغاز شده است. اکثریت دسته‌های انتخاباتی که نسبت به روند بازشماری آرا در کمیسیون‌های انتخاباتی و در مجموع آن چه که در کمیسیون انتخابات می‌گذرد، شاکی اند، به...

ادامه مطلب...
Page 35 of 581« First...102030...3334353637...4050607080...Last »